Олег Черне http://www.olegcherne.ru/ Fri, 20 Sep 2019 01:55:28 <![CDATA[Хармонията е над всичко]]> https://www.olegcherne.com/statii/243-harmonia-nad-vsichko/ 243 ЧОМ Wed, 18 Nov 2020 <![CDATA[Изкуството на развитието за жени]]> https://www.olegcherne.com/statii/242-izkustvo-razvitie-zheni/ Днес, когато за развитието няма критерии или пък липсва способността за вникване в тези критерии, то на практика представлява по-скоро вид поведение, което се основава на пренаталните възможности и постнатални рефлекси. Ето защо изключително важно е да анализираме собственото си разбиране за самите основи на развитието и да разберем какво представлява то.

]]>
242 ЧОМ Thu, 05 Nov 2020
<![CDATA[Руническо съзнание]]> https://www.olegcherne.com/statii/241-runichesko-syznanie/ Ratatǫskr): тя се катери по клоните на Световното дърво Игдрасил, свързвайки и разкривайки руническите мисли. ]]> 241 Глеб Чорни Wed, 30 Sep 2020 <![CDATA[Алхимия на мозъка]]> https://www.olegcherne.com/statii/240-alhimia-mozak/ Днес човешката еволюция губи позиции по отношение на мисленето и разбирането. Това се случва поради загубата на способността за съзерцание, предопределяла живота на хората в древността. Днес човечеството се задоволява с универсалния аргумент, че нещо в живота трябва да се промени, като същевременно продължава да зависи от всичко, което натоварва мозъка.

]]>
240 Глеб Чорни Wed, 23 Sep 2020
<![CDATA[Руската мисъл]]> https://www.olegcherne.com/statii/239-russkata-mysl/ Руската мисъл е акт на сътворяване на руския език. Характерна черта на руския език е надкултурната значимост на неговата менталност. Другояче казано – това означава, че този език трябва да бъде възприеман не само като национален признак, а и да се отчита кой и доколко умее естествено да мисли на него.

]]>
239 ЧОМ Tue, 09 Jul 2019
<![CDATA[Развиване мозъка на момчето]]> https://www.olegcherne.com/statii/238-razvivane-mozgka-momcheto/ Развиването мозъка на момчето е условие, което оформя мъжа като личност във всички аспекти на думата. Трябва да се осмисля като ключов момент във възпитанието, образованието, а впоследствие и в утвърждаването на мъжа в неговия жизнен път.

]]>
238 Глеб Чорни Tue, 17 Jul 2018
<![CDATA[Златното руно на Русия]]> https://www.olegcherne.com/statii/237-znatnoto-runo-rusia/ 237 ЧОМ Thu, 21 Jun 2018 <![CDATA[Преминаване през смъртта: да осъзнаеш реалността на живота]]> https://www.olegcherne.com/statii/236-preminavane-prez-smerta/ 236 ЧОМ Thu, 05 Apr 2018 <![CDATA[Татуировката]]> https://www.olegcherne.com/statii/235-tatu/ Колкото странно да звучи, татуировката няма история в обичайния смисъл на думата, тъй като изначално се е създавала и възприемала като извънвременна структура, представляваща дадена осъзната или неосъзната сила. Дори нанасянето на татуировката да е породено от моментен подтик, тя отразява природата на ирационалното и извънвременното.

]]>
235 Глеб Чорни Sat, 15 Jul 2017
<![CDATA[Ефирен град Атланид (Приморски край)]]> https://www.olegcherne.com/statii/234-atlanid/ 234 ЧОМ Thu, 18 May 2017 <![CDATA[Пространството на третото интегрално поле]]> https://www.olegcherne.com/statii/233-prostranstvo-treto-integralno-pole/ ространството на третото интегрално поле не притежава присъщото за човека съзнание. Затова е толкова интересно да го разглеждаме от гледна точка природата на човека, който живее и, да се изразим така, тотално зависи от него, но при това притежава усилие на съзнанието от по-високо ниво.

]]>
233 ЧОМ Sat, 04 Feb 2017
<![CDATA[Преминаване през смъртта]]> https://www.olegcherne.com/statii/232-prohojdenie-cherez-smert/ 232 ЧОМ Sun, 08 Jan 2017 <![CDATA[Интегралният театър като мяра на преживяванията]]> https://www.olegcherne.com/statii/231-integralnii-teatr/ Четенето не се препоръчва без чаша пенливо Sexton и без предварителен преглед на видеото SexToTango.

Интегралният театър, създаден от гърците в началото на нашата ера, се е превърнал в специален начин за измерване на пространството в неговото социално значение. Той е предложил модел за вербално изживяване на мистерията - висшите форми на преживяване, които хората са способни да опознаят.

]]>
231 Глеб Чорни Thu, 06 Oct 2016
<![CDATA[Делта]]> https://www.olegcherne.com/statii/230-delta/

Човекът е вирус и затова се държи като банан: или е зелен и недозрял, или е презрял и кафяв. Може би затова хората толкова обичат да се пекат на слънце. Общо взето, вместо шипове на пениса сега имаме игли в мозъка.

]]>
230 ЧОМ Mon, 25 Jul 2016
<![CDATA[Мениджър]]> https://www.olegcherne.com/statii/228-manager-bg/ Човекът е преди всичко качество и да го свързваме, да речем, с професия днес е не само неправомерно, но дори е рисковано. Много по-правилно би било това понятие да се свързва с тези или онези човешки способности. Например с изкуството да се обучаваме или да генерираме усилия, както и да използваме различни технологии на мислотворение.

]]>
228 ЧОМ Tue, 15 Mar 2016
<![CDATA[Бяло мате]]> https://www.olegcherne.com/statii/226-belii-mate-bg/ В културата на пиенето на мате (която сама по себе си предполага определена последователност и внимание към процеса на пиенето) употребата на тази разновидност мате е нещо особено. Бялото мате притежава ярко изразени хранителни свойства. Мнозина го употребяват като течна храна, обичайно като лека закуска, и само някои консумират напитката със сладкиши, бисквити или препечен хляб. Напитката оказва благотворно влияние върху кръвоносната и кожната системи на организма.

]]>
226 Глеб Чорни Thu, 07 Jan 2016
<![CDATA[Диагностика на интегралните полета]]> https://www.olegcherne.com/statii/224-diagnostika-integralnite-poleta/ Преди прочитането на статията препоръчваме: чаша пенливо Бадагони Брют Секстън.


Разпознаването на интегралните полета е най-важната и трудна задача в интегралната медицина. То зависи преди всичко от способността и умението за проникване в законите, формиращи интегралните полета, т.е. за резониране с необходимото поле.

Определени зони в нашето тяло са свързани именно със способността за разпознаване на интегралните полета. Важно обаче е да опознаем усилието на тези зони, т.е. да ги изведем в законите на резонирането.

]]>
224 Глеб Чорни Sun, 11 Oct 2015
<![CDATA[Интегралнa мандала]]> https://www.olegcherne.com/statii/223-integralna-mandala/ Интегралната мандала е пространствена геометрична система, която спомага за практичното опознаване на законите на интегралните полета. Интересното в нея е това, че е ориентирана към законите на деветото интегрално поле, законите на висшите преживявания или т. нар. състояние „София“!

]]>
223 Шаабан Sat, 10 Oct 2015
<![CDATA[Интегрална матетематика]]> https://www.olegcherne.com/statii/222-integralna-matematika/ Интегралната математика е вид категоризиране, при което мозъкът може да бъде развиван с помощта на числовите знаци, на цифрите.

Това е мерна система, която дава възможност да се оперира с множеството, системата и езика на цифрите. Интегралната математика е скрит вид конус, който задава изчисляването на направлението, своеобразна тъкан на познанието, която дава възможност да се борави с извънвремевите показатели.

]]>
222 Глеб Чорни Wed, 30 Sep 2015
<![CDATA[Интегрален масаж]]> https://www.olegcherne.com/statii/221-integralen-masaj/ Интегралността на масажа е непосредственото разбиране на схемата, която трябва да приложим при определено въздействие върху тялото, както и изобщо всички принципи на въздействие, които се крият зад различните видове масаж.

]]>
221 ЧОМ Sun, 20 Sep 2015
<![CDATA[Интегрално хранене]]> https://www.olegcherne.com/statii/220-integralno-hranene/ Интегралното хранене е форма на хранене, насочена към поддържането на най-висшите процеси в човешкото тяло, като тук основен показател са различните видове напрежение. Това напрежение се привнася или формира в организма от храната, която може да бъде разложена според честотните си показатели.

]]>
220 ЧОМ Sat, 12 Sep 2015
<![CDATA[Поле на интегралната медицина]]> https://www.olegcherne.com/statii/219-pole-integralnata-medicina/ Интегралната медицина е определен план, който формира задачите и условията за извеждане на човека от зоната на временни разрушения – както от гледна точка на възстановяването, така и от гледна точка на профилактиката.

]]>
219 ЧОМ Wed, 02 Sep 2015
<![CDATA[Пидан – вълшебна настройка]]> https://www.olegcherne.com/statii/218-pidan-valshebna-nastroika/ Това, което събира в себе си 12 напрежения, постоянно менящи се под въздействието на мястото или Слънцето е кристалът, който е винаги в състояние на възбуда. Възбуденият кристал се превръща в символ, който в зависимост от слънчевите лъчи осветява, илюминира различно. Така са се появили и материализирали първите символи в пространството, а самите илюминиращи кристали впоследствие започнали да бъдат наричани огледала. Именно тези кристали днес представляват ключът към познанието на финия свят – свят, който съвременния човек е вече неспособен да разчита.

]]>
218 ЧОМ Sun, 16 Aug 2015
<![CDATA[Интегрално тяло]]> https://www.olegcherne.com/statii/216-integralno-tyalo/ Интегралното тяло е вид тяло с особена вътрешна свързаност, дължаща се на обвързаността на молекулярната структура с помощта на специален вид напрежение.

]]>
216 ЧОМ Fri, 31 Jul 2015
<![CDATA[Тантра на храненето]]> https://www.olegcherne.com/statii/215-tantra-na-hraneneto/ За храненето като за изкуство на развитие, за храненето като за нещо повече – не нещо, което напълва, а нещо, което развива. Изобщо, за структурното отношение към храненето или за тантрата на храненето.

Тантра е изкуството на изменяне на тоналността, изменяне на вибрационното състояние на човека, превеждането му от един вид вибрация в друг и най-важното – усвояването на тази вибрация.

]]>
215 ЧОМ Mon, 27 Jul 2015
<![CDATA[Интегрално цвете]]> https://www.olegcherne.com/statii/213-integralno-cvete/ Ще се опитам да ви предам явлението, скрито в знанията за интегралното цвете. Този прозаичен еквивалент на пространството крие в себе си редица условия на нашето съществуване, непознаването на които ни хвърля в полето на условността.

]]>
213 ЧОМ Sat, 30 May 2015
<![CDATA[Интегрално поле]]> https://www.olegcherne.com/statii/211-integralno-pole/ Интегралното поле е условно поле, играещо ролята на матрица за всички енергийни процеси на пространството, с които човек може да влезе във взаимодействие. Този модел обяснява всички възможни условия на изменението. Те могат да бъдат опознати както от гледна точка на синтеза, така и през перспективата на трансформацията, която се основава на физико-химични процеси и може да бъде обяснена с помощта на математико-геометрични характеристики.

]]>
211 ЧОМ Mon, 23 Mar 2015
<![CDATA[Интегрална архитектура]]> https://www.olegcherne.com/statii/209-integralnaya-architektura/ Интегралната архитектура е архитектура на мозъка, а мозъкът не само определя реакциите на човека към живота, неговите поведенчески функции, но и представлява високовибрационен апарат за управление на всички видове енергии в нашето пространство, с които мозъкът може да влезе във взаимодействие, управлявайки съзнанието.

]]>
209 ЧОМ Wed, 04 Mar 2015
<![CDATA[Продавач]]> https://www.olegcherne.com/statii/208-prodavach/ Продавач! Колко много говори тази дума за същината на бизнеса и колко много е изгубила от смисъла си днес! Изгубила е най-важното – продукта. Но са останали ценности и отношения, присъствали на източните базари още преди хиляди години: подправки като реакции, аромати като чувства, украшения като ценности, плодове и зеленчуци като храна.

]]>
208 ЧОМ Tue, 17 Feb 2015
<![CDATA[Интегралният символ Кан]]> https://www.olegcherne.com/statii/207-integralnii-simvol-kan/ Представяме разбирането за символа, съгласно маошанската традиция. Базира се върху принципа на деветорното съществуване на енергията, което именно прави дадения символ интегрален. В даоисткия пантеон символът е представен от богинята Би Ся (Bixia, Дамата на планината Тайшан, Девата на Лазурния кладенец). Изначално тя символизирала водата. Маошанската традиция определя символа като водещ до безсмъртие. В алхимичен смисъл това означава „генериране на енергия в бъбреците“. Дадения символ също така се определя като „дом на петте ци“.

]]>
207 ЧОМ Sun, 01 Feb 2015
<![CDATA[Мозъкът в даоистката медицина ]]> https://www.olegcherne.com/statii/206-mozykyt-v-daosskoj-medicine/ Даоистката медицина е система от знания, която се формира въз основа на практическия опит и умението за отглеждане на жълтото и бялото. Тази система е свързана с трансформирането на тялото, а върхът в разбирането на този процес са условията за постоянно съществуване на безсмъртното съзнание, свързано с науката за безсмъртието и формирано според законите на даоисткото тяло.

]]>
206 ЧОМ Fri, 23 Jan 2015
<![CDATA[Анатомия на развитието]]> https://www.olegcherne.com/statii/205-anatomiya-razvitieto/ Понятието „анатомия на развитието” обхваща зависимостта на душата от мозъка и на мозъка от тялото. Разбирането на това понятие обаче представлява сложен процес, тъй като често смятаме за мисъл онова, което всъщност не е. Считаме за мисъл импулса, който се обработва без усилие от наша страна.

]]>
205 ЧОМ Wed, 21 Jan 2015
<![CDATA[Диалог с Форберцателя]]> https://www.olegcherne.com/statii/204-dialog-forbercatelq/ Идеалният форберцател е спокоен. Той не е управляван от алчност, не иска да забогатее безсмислено и бързо, дори самите пари за него не са цел, а инструмент. Не го управлява страха, а единствено дисциплината и следването на определени правила.

]]>
204 Глеб Чорни Fri, 17 Oct 2014
<![CDATA[Практическите методи на Лан Цайхъ]]> https://www.olegcherne.com/statii/203-prakticheski-metody-lancaihe/ Тази история ще ви се стори фантастична, но я разказва Пазителят на Запада, Си Фан Бай Ху (西方白虎, Xi Fang Bai Hu) и то на планината Кунлун (Kunlun), където обикновено се събират безсмъртните. Когато Домакинята на Запада определя мястото и ролята на всеки безсмъртен, тя отрежда на Лан Цайхъ (Lan Caihe) да се грижи за ефирната храна, като използва познанието за Изкуството за отглеждане на дълголетие.

]]>
203 Дзие Кун Tue, 07 Oct 2014
<![CDATA[Изкуство на брачните покои]]> https://www.olegcherne.com/statii/201-isskusstvoto-brachnyte-pokoi/ Изкуството на брачните покои (fang zhong zhi shu) е система от даоистки алхимични практики, свързани със знанията на даоистката традиция на Великата чистота. Това учение се формира по естествен път в процеса на човешката еволюция. Изкуството на брачните покои се нарежда до изкуството за укрепване на сухожилията и това за пречистване на костния мозък като най-древната система на практическото изкуство, но в разбиранията си тя е толкова естествена, колкото и самата поява на човека, появата на мъжа и жената.

]]>
201 Дзие Кун Fri, 05 Sep 2014
<![CDATA[Движение]]> https://www.olegcherne.com/statii/200-dvizhenie/ Движението е най-важното условие за съществуване на човека. То е онова, което може да бъде опознато само тогава, когато сме изработили съзнателно усилие и способност да проследяваме и контролираме. С други думи това действие може да бъде опознато само ако съзнанието ни е готово за това.

]]>
200 ЧОМ Fri, 11 Jul 2014
<![CDATA[Тайният код на Мария Магдалена]]> https://www.olegcherne.com/statii/198-tainyj-kod-marii-magdaliny/ Това, което ще разкажа в тази статия, ми беше разказано от човек, когото ще нарека Очевидеца. Той ме помоли да запиша и предам това послание. Дълго време не го правех, защото не го смятах за нужно, до момента, в който започнах да описвам и обяснявам значението на ритуала и Астралния храм.

]]>
198 Глеб Чорни Sat, 24 May 2014
<![CDATA[Суфисткото тяло]]> https://www.olegcherne.com/statii/197-sufistkoto-tyalo/ Ефирното тяло е тялото на суфия. Ефирният свят е светът на най-висшите вибрации, с които суфият взаимодейства и към които се стреми. Този свят създава необичайно фини есенции, с които суфият се храни.

]]>
197 Шаабан Sat, 01 Mar 2014
<![CDATA[Индианското тяло]]> https://www.olegcherne.com/statii/196-indianskoto-tyalo/ 196 Бен Челеро Sat, 22 Feb 2014 <![CDATA[Алхимия на красотата]]> https://www.olegcherne.com/statii/194-alhimia-krasotata/ Красота — достаточно условное понятие, исходящее из внешних критериев понимания общества, его эстетической модели. Или реакции конкретного человека на удовольствие, которая появляется в результате отклика на видимое. Красота давно стала форматом, который навязывается или к которому привыкают, однако у нее есть своя глубина, что и притягивает человека к восприятию образа или образов, которые ему нравятся.

]]>
194 ЧОМ Thu, 21 Nov 2013
<![CDATA[Учение за тялото Ин]]> https://www.olegcherne.com/statii/192-uchenie-tyaloto-yin/ Учението за тялото Ин или женското тяло се предопределя от самата природа. Именно това учение задава основите на идеята за целостта на тялото, определяно в даоистката традиция като тялото Ин. Тялото, което може да ражда и развива. Именно през тази перспектива даоистката медицина разглежда и знанията за женското тяло, като свързва тези знания с идеята за живота на тялото и процесите, протичащи в него.

]]>
192 Дзие Кун Thu, 31 Oct 2013
<![CDATA[А-Тантра]]> https://www.olegcherne.com/statii/191-a-tantra/ 191 ЧОМ Tue, 29 Oct 2013 <![CDATA[Даоисткото тяло]]> https://www.olegcherne.com/statii/189-daoistkoto-tyalo/ Идеята за даоисткото тяло е доста концептуална и не отговаря на обикновеното възприятие у съвременния човек. Даоисткото тяло е формата, която нещо представлява или в която нещо се вписва и тук най-важното е да разберем тази форма на тялото и връзките в тялото. Защото това ще ни помогне да възприемем тялото си като тяло с вътрешна опора.

]]>
189 Дзие Кун Sat, 19 Oct 2013
<![CDATA[Йеманджа (Yemanja)]]> https://www.olegcherne.com/statii/188-yemanja/ Йеманджа е Госпожата на Морето, майката на всички ориши. Смята се, че целият живот на земята е започнал от океана, т.е. буквално от люлката, а Йеманджа представлява символът на раждането и световния океан – течността вътре в корема на майката, където възниква животът. Йеманджа е най-любимата богиня на бразилците.

]]>
188 Бен Челеро Tue, 08 Oct 2013
<![CDATA[Капоейра Ангола]]> https://www.olegcherne.com/statii/187-capoeira-angola/ Капоeйра Ангола (Capoeira Angola, порт.) – традиционно направление на бразилското национално бойно изкуство капоейра. Капеойрата сама по себе си представлява учение за духа, формирало се на бразилска земя под влиянието на африканските вярвания. Тя е своеобразен път към свободата или ритуал, основаващ се на движенията, ритъма и музиката. Опитите капоейра Ангола да се представи чрез различните аспекти на бойните изкуства, не биха издържали никаква критика.

]]>
187 Бен Челеро Sat, 05 Oct 2013
<![CDATA[Иле-Ифе]]> https://www.olegcherne.com/statii/186-ile-ife/ Изучаването на ритъма ни помага да изучим формулата на триизмерното пространство. А това е най-висшето знание, което ще ни даде възможност да не се губим в линейността. Защо великият Трисмегист така активно е призовавал към изучаване на херметизма? Защото започнали да се губят знанията за истинските неща – тенденция, която започнала в Египет. Но всичко по реда си.

]]>
186 Бен Челеро Wed, 18 Sep 2013
<![CDATA[Индийското тяло]]> https://www.olegcherne.com/statii/185-indijskoe-telo/ 185 ЧОМ Sat, 07 Sep 2013 <![CDATA[Вяра: въпроси и отговори]]> https://www.olegcherne.com/statii/183-vyara-vprosi-otgovori/ В съвременния свят вярата се е превърнала в универсално понятие, преминало от фазата на обективността във фазата на субективността. От една страна, вярата е нещо лично за всеки конкретен човек и никой не бива да натрапва или определя вярата на друг. От друга страна, това е и определено условие, с което човек се среща още преди да е в състояние да определи, анализира или оцени това понятие.

]]>
183 ЧОМ Fri, 26 Jul 2013
<![CDATA[Гъбата Линджъ]]> https://www.olegcherne.com/statii/181-gba-lingzhi/ Линджъ се превежда като «това, което дава сила». Това е гъбата на безсмъртието, макар че днес я бъркат с много други подобни гъби, което води до грешки в разбирането и получаването на истинската гъба.

]]>
181 ЧОМ Mon, 08 Jul 2013
<![CDATA[Духът Eшу]]> https://www.olegcherne.com/statii/180-duhat-eshu/ Ешу е двойствена сила, дух, който насочва човека към нужната или ненужната страна. Разновидностите, смятани за израз на тази сила, наброяват над двайсет. Познанието за ритъма започва именно с Ешу, който настройва правилно енергията на тялото ни. Ешу е посланик, един вид посредник между човека и най-висшите сили. Силата на Ешу трудно може да се измери, тъй като, според системата Ифа, тази сила има 16 аспекта.

]]>
180 Бен Челеро Fri, 05 Jul 2013
<![CDATA[Виртуален алхимичен тур „Ритуалът. Северният ъгъл на Авалон”]]> https://www.olegcherne.com/statii/178-virtualen-tur-avalon/ Навремето, насред безкрайните води на океана, възникнал чуден остров. В неговите изумрудено зелени хълмове, синьо-черни езера и прораснали с гъст мъх оврази се заселил великият народ на богинята Дану, който призвал земните жители към огромни промени. Той разкрил знанията за неизчерпаемите сили на планетата и великите извори, в които живеели вълшебните елфи.

]]>
178 Глеб Чорни Sun, 30 Jun 2013
<![CDATA[Най-висшата форма на развитие]]> https://www.olegcherne.com/statii/177-visshata-forma-razvitie/ Най-висшата форма на развитие е проникването в културата. Какво представлява културата? Тя е извънвремева характеристика, която се превръща в част от живота. Тя е постоянно изпълняван ритуал, насочен към поддържането на всички възможни връзки с пространството. Тя е определен ритъм на съществуване, който едновременно изразява отношението ни към света и е част от този свят.

]]>
177 Бен Челеро Fri, 28 Jun 2013
<![CDATA[Живот в сънуването]]> https://www.olegcherne.com/statii/176-zhivot-cnuvaneto/ 176 Бен Челеро Wed, 15 May 2013 <![CDATA[Сънуващите]]> https://www.olegcherne.com/statii/175-snuvashite/ На предлаганите страници се разглежда концепцията на спящото тяло, обсъжда се работата за практики в сънуването и за тези, които се интересуват от аспектите на практиките за сънуване се предоставя достатъчно работа за размисъл. Мъглявостта на част от информацията е умишлена. Този, който има нужда от тази информация, ще я разбере такава, каквато е.

]]>
175 Бен Челеро Wed, 15 May 2013
<![CDATA[Съновидение]]> https://www.olegcherne.com/statii/174-snovidenie/ 174 Бен Челеро Mon, 13 May 2013 <![CDATA[Мярата на преобразуването]]> https://www.olegcherne.com/statii/173-myarata-preobrazovaneto/ Завързването на силата е характеристика на усилието, което определя закона на резонирането. Когато познава и изразява такива закони, човек може не само да се интегрира в пространството, но и да го управлява.

]]>
173 Глеб Чорни Fri, 10 May 2013
<![CDATA[Африканското тяло]]> https://www.olegcherne.com/statii/172-afrinanskoto-tyalo/ Случило се така, че формирането на човека започнало по волята на космоса, който дарил първите хора със свръх-съзнателно усилие. Именно тази способност на първите т. нар. свръх-хора (които според различните версии произлезли, били създадени или се преродили от атлантите) сложила началото на еволюцията на човека.

]]>
172 Бен Челеро Sun, 05 May 2013
<![CDATA[Полетът на Орела]]> https://www.olegcherne.com/statii/171-polet-orela/ Танцът на Орела е основният танц на маите, макар че в по-късен период той бива изместен от танца на Царевицата, съчетал символните идеи на три танца – на Змията, на Ягуара и на Орела. Новият танц все пак продължава да ползва перата, прилагани в танца на Орела, като елемент на външен символизъм. Какво е представлявал танцът на Орела за маите?

]]>
171 Бен Челеро Sun, 05 May 2013
<![CDATA[Родена от Луната]]> https://www.olegcherne.com/statii/170-rodena-lunata/ Божественото обозначение на предначертанието на жената е много по-широко от понятията за майка или жена на днешното време. Преди много години на земята са се материализирали тринадесет жени, обладаващи различни женски качества, изграждащи заедно единно цяло. Реализирането на задачата, поставена пред тях, претърпяло неуспех – тези жени били разсеяни, разпръснати. Някои от тях се преобразували в кристали, свързвайки в единно цяло значението на кристализацията на камъните, предавайки го от поколение в поколение.

]]>
170 Бен Челеро Sat, 04 May 2013
<![CDATA[«Гностичната меса». Виртуален тур с Бен Челеро]]> https://www.olegcherne.com/statii/169-virtualen-tur-gnostichnata-messa/ Няма на земята по-загадъчно и тайно място от Аржентина. Историята на тази страна е изтъкана от толкова събития и истории, реални и измислени, че можем наистина да говорим за едно ново чудо, за една меса, която очаква часа си. А този час може би вече настъпи в лицето на папата-йезуит Франциск, който символизира не толкова вярата, колкото върховенството на знанието във вярата, в съгласие с учението на Игнатий Лойола. Но йезуитите в Аржентина са особена тема за разговор.

]]>
169 ЧОМ Tue, 26 Mar 2013
<![CDATA[За красотата на косата]]> https://www.olegcherne.com/statii/168-krasotata-kosata/ Красотата на косата е въпрос на женственост. Въпрос на вътрешна дисциплина, която е изключително необходима и полезна за жената. Тя изразява не само отношението на жената към самата нея или позицията й в пространството, а по-скоро представлява физиологично и енергийно действие, което често представя и формира психотипа на жената.

]]>
168 Глеб Чорни Mon, 25 Mar 2013
<![CDATA[Ципово – алхимичната столица на Молдова]]> https://www.olegcherne.com/statii/167-cypovo-moldova/ Още от древни времена това място привлича упорито вниманието към себе си. Навремето представителите на Златните орди го определяли като най-важното за живота им в енергийно отношение. Монголците пък го нарекли Шехр ал-Джедид или „мястото за обновление”, „обновеното”.

]]>
167 ЧОМ Mon, 25 Mar 2013
<![CDATA[Пътят на война, пътят на мага, пътят на знанието]]> https://www.olegcherne.com/statii/166-voina-maga-znanieto/ 166 ЧОМ Tue, 12 Mar 2013 <![CDATA[Стил: Дрехата]]> https://www.olegcherne.com/statii/165-stil-drehata/ 165 ЧОМ Wed, 06 Mar 2013 <![CDATA[Врата — алхимическата столица на България]]> https://www.olegcherne.com/statii/164-vrata-bolgariya/ Виртуален тур из алхимическата столица на България с Глеб Чорни. Алхимическа столица е онова място на картата на една страна, което е оказало най-значимо влияние върху развитието на пространството и културата на народа й. Това е своеобразен генератор, който е имал, има и ще има голямо значение за цялата страна. Този път ще говорим за България…

]]>
164 Глеб Чорни Wed, 06 Feb 2013
<![CDATA[Анатомията на тайдзи-цюан]]> https://www.olegcherne.com/statii/163-anatomiyata-taidzi/ Анатомията на тайдзи-цюан е това, което трябва да преобразуваме в процеса на практиката. И ако не разбираме какво преобразуваме, трябва да преосмислим онова, което правим изобщо. Анатомията на тайдзи-цюан задава условията, при които подхождаме към осъществяването на задачата на тайдзи-цюан. Ако не разбираме анатомията на тайдзи, не можем дори да започнем да се занимаваме с тайдзи, тъй като не сме в състояние да си дадем сметка какво правим и всичките ни действия са само следствие на реакциите ни, а самата практика не е за нас нищо повече от емоция.

]]>
163 ЧОМ Mon, 04 Feb 2013
<![CDATA[Мярата е условие за сливане с възприятието]]> https://www.olegcherne.com/statii/162-myarata-vzpriyatieto/ Независимо как разглеждаме развитието, в основата му винаги лежат законите на мярата. Единствено мярата може да поддържа емпиричните закони, следователно тя крие в себе си законите за това как едно нещо поражда друго. Всяко явление, подлежащо на разглеждане, трябва да усъвършенства разбирането ни, защото в противен случай не бихме могли да отворим перспективата си. А ако не отворим перспективата си, няма как да видим полето за развитие.

]]>
162 Глеб Чорни Fri, 01 Feb 2013
<![CDATA[Мярата на алхимията. Келтската алхимия или изкуството за координиране на шестте лъча]]> https://www.olegcherne.com/statii/161-myara-alhimiyata/ Един от базисните принципи в алхимичната наука е съвкупността, общността, свързването на всички части в едно универсално Знание. Тук изключително ценно е наследството на келтите, показали на света колко полезно е системното опознаване на алхимията като наука, глобална, обединяваща, синтезираща и създаваща нещо ново. Келтската алхимия е надкултурно явление, което събира в едно религиозното, образователното, историческото и културното наследство на много народи.

]]>
161 Глеб Чорни Fri, 01 Feb 2013
<![CDATA[Мярата на звука]]> https://www.olegcherne.com/statii/158-myarata-zvuka/ Звукът е най-древната мяра, използвана във всички антични култури. Въз основа на тази мяра предсказвали, премервали и най-любопитното създали най-точната система за измерване. В епохата на Шан (1600-1027 г. пр. н. е.), например, в Китай звукът отговарял на мярата, чрез която се определял духа шън, т. е. най-фината субстанция в човека.

]]>
158 Глеб Чорни Fri, 01 Feb 2013
<![CDATA[Мярата на тайната доктрина]]> https://www.olegcherne.com/statii/157-myarata-tajnata-doktrina/ Къде е тук силата, къде съм аз и къде е бог? Мярата крие условията на познанието, условията на битието и най-важното условията за развитие в това битие. Мярата трябва да научи човека да се абстрахира от неразбираемото, като тук разбираемото не е това, което ни е близко или с което сме съгласни (или несъгласни), а това, в което сме вложили усилието си.

]]>
157 Глеб Чорни Fri, 01 Feb 2013
<![CDATA[Рубин]]> https://www.olegcherne.com/statii/156-rubin/ Рубинът символизира Слънцето, Юпитер и Марс. Най-важната характеристика на този камък е неговата геометрия, която му позволява не само да привлича и натрупва съответните вибрации, но и да ги преобразува.

]]>
156 ЧОМ Mon, 14 Jan 2013
<![CDATA[Коланът]]> https://www.olegcherne.com/statii/155-kolanet/ Коланът и разбирането за измерването, въведено в Древен Египет, възникнали практически по едно и също време. Ето защо можем да кажем, че коланът е онова, което довело по-късно и до появата на мерната единица «метър». Масовото използване на лакътя или на двойния лакът като мерна единица свидетелстват за особената нагласа на античните народи към мярата.

]]>
155 Бен Челеро Mon, 24 Dec 2012
<![CDATA[Подхранване чрез дрехите]]> https://www.olegcherne.com/statii/154-podhranvane-drehite/ Дрехата е особен тип мяра на съществуването, която волю-неволю определя зависимостта ни или от външното, или от вътрешното. Въпросът за дрехата е свързан преди всичко с отношението на човека към пространството. И тъй като пространството се е променяло в рамките на човешката история, с него се е променяло и отношението към дрехата. Тя обаче винаги определяла възможността за взаимодействане с пространството във всичките му видове – природно, социално, персонално и пр.

]]>
154 ЧОМ Sun, 16 Dec 2012
<![CDATA[Кожeното яке]]> https://www.olegcherne.com/statii/153-kozhenoto-yake/ Кожената дреха има не само изключително древна, но и силно митологична история. Коженото яке е сред дрехите с най-силно тотемно значение. И тъй като нейната задача е основополагаща по значимостта си, кожената дреха е всъщност нещо повече от просто дреха.

]]>
153 Глеб Чорни Wed, 14 Nov 2012
<![CDATA[Енергия]]> https://www.olegcherne.com/statii/152-energia/ 152 Дзие Кун Thu, 01 Nov 2012 <![CDATA[Шалът]]> https://www.olegcherne.com/statii/151-shalt/ Шалът е дреха за преобразяване, вещ, която може да измени стила и фасона на дрехата. Той може да се използва като наметка или украшение за главата. Може да се носи на раменете. Може да се увива около шията или да се превърне във вратовръзка. Жените могат да го връзват и около бедрата си, променяйки не само стила, но и фигурата си.

]]>
151 Глеб Чорни Sat, 27 Oct 2012
<![CDATA[Тайната на Нефритения император. Даоисткия алхимичен тур с Дзе Кун]]> https://www.olegcherne.com/statii/150-taynata-nefrieniya-imperator/ Разделянето на света на външен и вътрешен ни помага да опознаем движението и покоя. Движението в даоистката алхимия е знанието за външното преобразуване, а покоят – знанието за вътрешното преобразуване. И макар едното да се явява същността на другото, за целта на познанието тези две понятия се разделят.

]]>
150 Дзие Кун Tue, 16 Oct 2012
<![CDATA[„Бялата лилия” – виртуален тур из Франция с Глеб Чорни]]> https://www.olegcherne.com/statii/149-virtualen-tur-byayata-liliya/ Както е казал Марк Аврелий «Този, който не знае какво е света, не знае къде се намира». Какво може да ни ръководи? Усещанията, чувствата или емоциите. Всяко от тези преживявания обаче крие различни оттенъци. Така ние оцветяваме живота си в различни цветове, без дори да се замисляме колко грубо ги нанасяме понякога върху житейското си платно.

]]>
149 ЧОМ Tue, 16 Oct 2012
<![CDATA[Дантиен]]> https://www.olegcherne.com/statii/148-dantien/ Центърът дантиен (dantian) представлява геометрично понятие, в чиято основа лежи учението или идеята за съхраняване на Едното. Едното или единният център е геометричен център, през който преминава максимално количество от циркулиращата енергия.

]]>
148 Дзие Кун Mon, 15 Oct 2012
<![CDATA[Матрицата на танца]]> https://www.olegcherne.com/statii/147-matrica-tanca/ 147 Шаабан Sat, 13 Oct 2012 <![CDATA[Андите с Бен Челеро]]> https://www.olegcherne.com/statii/146-andyte-ben-chelero/ Има места на Земята, които влияят на човека по необикновен начин. Първоначално не осъзнаваш това, но после, след като мине известно време, чувстваш, че в живота ти е настъпила важна промяна. Появява се неуловимо, едва осезаемо чувство, че си се докоснал до нещо вечно, и че оттук насетне животът ти не може да продължи постарому...

]]>
146 Бен Челеро Mon, 01 Oct 2012
<![CDATA[Центърът Хуей-ин]]> https://www.olegcherne.com/statii/145-centr-huiyin/ 145 ЧОМ Wed, 26 Sep 2012 <![CDATA[Цинобърната планина]]> https://www.olegcherne.com/statii/144-cinobrnata-planina/ Цинобърната планина е известна с красивите си пейзажи, с необичайните си пещери, тя е призната за обект от наследството на даоистката култура. Даоистите смятат Цинобърната планина за „Божествена земя за практикуващите и планина, подходяща за издигане в Небесата.”

]]>
144 Дзие Кун Fri, 21 Sep 2012
<![CDATA[Развитие]]> https://www.olegcherne.com/statii/143-razvitie/ Развитието е процес, свързан с увеличаването на съзнателното усилие, което определя дали можем или не да се намираме на пътя на познанието, както и да боравим с него. Развитието може да се счита за такова, само ако е опознат алгоритъма на усъвършенстване, който е не само следствие на развитието, но и негов фактор. Съзнателното управление на процеса усъвършенства не просто самия процес, то усъвършенства и самото съзнание.

]]>
143 Глеб Чорни Sat, 15 Sep 2012
<![CDATA[Презареждане]]> https://www.olegcherne.com/statii/142-prezarezhdane/ Презареждането в развитието на човека представлява умението да преформатираме ресурсите си, но за разлика от възстановяването на човека до определено функционално състояние, тук става дума за преориентиране, преразглеждане, при което свойствата на човека трябва да бъдат не толкова подсилени, колкото прецизирани.

]]>
142 Глеб Чорни Sat, 15 Sep 2012
<![CDATA[Схема на развитието]]> https://www.olegcherne.com/statii/141-shema-razvitieto/ Всяко развитие трябва да следва схема. Съвършенството на тази схема се определя от умението ни да я комбинираме. Умението да комбинираме схемата се постига чрез метода. Схемата позволява на човека да излезе от хаотичното съществование, предизвикано от едни или други нарушения във формирането на съзнателното, физическото или енергийното ни усилие.

]]>
141 Глеб Чорни Sat, 15 Sep 2012
<![CDATA[Регенериране на клетката]]> https://www.olegcherne.com/statii/140-regenerirane-kletkata/ Задачата на енергийното хранене е да промени законите за траскрипцията-синтез на белтъка РНК (рибонуклеинова киселина). РНК съдържа информация за последователността на аминокиселините в белтъците.

]]>
140 ЧОМ Sat, 25 Aug 2012
<![CDATA[Виртуален тур в Санкт-Петербург – алхимичната столица на Русия]]> https://www.olegcherne.com/statii/139-virtualnyj-tur-peterburg/ В Русия има много места, свързани с някаква определена енергийна съставляваща, която преди всичко представлява напълването. Но пък, няма по-силнa, изкуствено създадена алхимична лаборатория от Санкт-Петербург, където древните знания лежат, от една страна на повърхността, а от друга, до такава степен са скрити зад обичайни символи, че разбирането за тях и възможността да бъдат използвани, са достъпни за много малко хора.

]]>
139 ЧОМ Thu, 23 Aug 2012
<![CDATA[Центърът Минмън]]> https://www.olegcherne.com/statii/138-centr-mingmen/ Минмън е точка, съд, център, който в даоистката медицина се разглежда като самостоятелен орган. Той се състои от група точки, свързани с органите от репродуктивната система. В даоистката алхимия центърът Минмън се разглежда като необходимо условие за въртенето на енергията, т. е. ако този център не е отворен, енергията не може да се възвръща, а само се изразходва. В този случай се нарушава най-важният принцип – принципът на възвратност.

]]>
138 Дзие Кун Thu, 23 Aug 2012
<![CDATA[Ориша Оба (Oba)]]> https://www.olegcherne.com/statii/137-orixa-oba/ Ориша Оба е третата жена на Шанго. Тя била една подчинена жена, напълно забравила за себе си в старанието си да задържи мъжа си. Войнственият й нрав обаче се проявява в борбата за справедливост и благородство. Оба е единствената богиня, способна да се изправи срещу Ошум във физическа схватка и да му се противопостави. Кожата й символизира щита и се свързва със силата, красотата и гъвкавостта.

]]>
137 Бен Челеро Tue, 21 Aug 2012
<![CDATA[Подхранване с кристали: Халцедон]]> https://www.olegcherne.com/statii/136-podhranvane-halcedon/ Халцедонът е една от разновидностите на кварца. Наименованието си камъкът получава от древногръцкия град Халкедон (в Мала Азия). Този камък бил важен за древните, заради това че, както те вярвали, той представлявал една от небесните сфери и давал възможност на хората да установяват връзка със силите на пространството. Това виждане впоследствие се превърнало в причина за сериозния и стабилен интерес към този камък и в други религии по цял свят.

]]>
136 ЧОМ Wed, 01 Aug 2012
<![CDATA[Аромамасла]]> https://www.olegcherne.com/statii/135-aromamasla/ 135 Шаабан Wed, 01 Aug 2012 <![CDATA[Парфюмеристът]]> https://www.olegcherne.com/statii/134-parfumerist/ 134 Шаабан Wed, 01 Aug 2012 <![CDATA[Метод. Пролог.]]> https://www.olegcherne.com/statii/133-metod-prolog/ Тази книга е предназначена за разбиращи и търсещи хора. В нея се опитах да изложа основите на грамотното развитие на човека и да покажа какво представлява развитието изобщо.

]]>
133 ЧОМ Thu, 26 Jul 2012
<![CDATA[Аяуаска]]> https://www.olegcherne.com/statii/132-ceremoniya-ayahuasca-sila/ 132 Бен Челеро Fri, 13 Jul 2012 <![CDATA[Салса]]> https://www.olegcherne.com/statii/131-salsa/ Салсата е сакралната геометрия на движението, това е умението да играем с пространството. Да танцуваш салса е като да се отправиш на сакрално пътешествие. Салсата е сос, съставен от множество стилове и вариации. Още повече, че зад този танц се крие една изключително пикантна личност – Тито Пуенте, когото смятат за краля на почти всички латиноамерикански стилове.

]]>
131 Бен Челеро Mon, 09 Jul 2012
<![CDATA[Будистка йога]]> https://www.olegcherne.com/statii/129-budistka-yoga/ Будистката йога – това е крайно сложна за изложение тема, но доколкото съществуват огромно множество интерпретации на това, какво е будизмът, или различни гледни точки към това, как следва да го разбираме, то се получава, че всяко разбиране на тази система има право на съществуване.

]]>
129 ЧОМ Mon, 04 Jun 2012
<![CDATA[Формула „Мамахуана ортига“]]> https://www.olegcherne.com/statii/128-mamajuana-ortiga/ Мамахуаната е уникална напитка, която била създадена преди стотици години от доминиканските лечители. За островите от Карибския басейн, тя представлява истински „еликсир на живота“ и лекарство за душата, тялото и съзнанието

]]>
128 Бен Челеро Sun, 03 Jun 2012
<![CDATA[Историята на една бутилка: Antinori Solaia 2005]]> https://www.olegcherne.com/statii/127-antinori-solaia-2005/ Каквото и да прочетете за поместието Тинянело в Тоскана, задължително ще попаднете на информация за винопроизводственото стопанство Антинори и неговата гордост – виното „Солая“, което се пуска в производство през 1978 г. и се отнася към категорията „SuperTuscan“ – неофициалната категория на италианските вина.

]]>
127 ЧОМ Thu, 24 May 2012
<![CDATA[Ефирният град – Барилоче]]> https://www.olegcherne.com/statii/126-efirniyat-grad-bariloche/ 126 Бен Челеро Wed, 23 May 2012 <![CDATA[Алхимия на суфизма]]> https://www.olegcherne.com/statii/125-alhimia-sufizma/ ]]> 125 Шаабан Tue, 22 May 2012 <![CDATA[Танго]]> https://www.olegcherne.com/statii/124-tango/ 124 Бен Челеро Tue, 22 May 2012 <![CDATA[Меридианите]]> https://www.olegcherne.com/statii/123-meridianite/ Меридианите са важна енергийна структура на тялото, която определя процесите на циркулиране на енергията в тялото съгласно личностната структура на човека. Съвременното учение за меридианите се отличава значително от традиционната даоистка концепция. Причината за това, между другото, са Мавандуйските текстове (открити в началото на 70-те години на ХХ-ти век), които датират от 170 г. до н. е.

]]>
123 Дзие Кун Sun, 20 May 2012
<![CDATA[Лаборатория за развитие]]> https://www.olegcherne.com/statii/121-laboratoriya-razvitiye/ «Лаборатория за развитие» е проект, в чиято основа лежи моят 35-годишен опит в изучаването на знанията, практиките и традициите на основните етнически групи по цял свят. Създадената база от практики представлява именно методът за усъвършенстване и развитие на човека.

]]>
121 ЧОМ Sat, 19 May 2012
<![CDATA[Белидeнс (танцът на корема) като изкуството на живота]]> https://www.olegcherne.com/statii/120-iskusstvo-bellydance/ Танцът за жените се явява като определена форма за напълване. Това е изкуството на преживяване на женското начало, защото жената може да живее само в действията, които я напълват. Действията, които не я напълват – изтощават жената физически и духовно.

]]>
120 ЧОМ Mon, 23 Apr 2012
<![CDATA[Цикли на развитие]]> https://www.olegcherne.com/statii/119-cikli-razvitie/ 119 ЧОМ Sat, 21 Apr 2012 <![CDATA[Чай лундзин]]> https://www.olegcherne.com/statii/118-chai-longjing/ Зеленият чай лундзин (Long Jing, 龙井茶") е националната гордост на Китай. Заради своите изключителни свойства, вкус и аромат, този чай е приeт за водещ зелен чай на страната. Той расте в различни райони, но според познавачите най-ценният измежду тях е „Кладенецът на дракона“ – знаменитият чай от Ханджоу, провинция Джъдзян.

]]>
118 ЧОМ Thu, 19 Apr 2012
<![CDATA[Синхронизация]]> https://www.olegcherne.com/statii/117-sinhronizacija/ Синхронизацията е нивото от практиката, свързано с понятието «ос». Тя е всъщност учение за естественото, което има свое физическо обоснование.

]]>
117 Дзие Кун Thu, 19 Apr 2012
<![CDATA[Концентрацията]]> https://www.olegcherne.com/statii/116-concentraciyata/ Концентрацията е една от най-важните теми, свързани с развитието на човека. Единствено този, който овладее истински концентрацията, може да напредва в практиката, тъй като тогава за него става достъпно понятието за мяра. Най-висшето познание, достъпно за човека е познанието за концентрацията, тъй като това е най-високочестотното усилие, подвластно на човека. Това усилие му помага да опознае не само собствената си природа, но и природата на свръхсъзнанието.

]]>
116 Дзие Кун Fri, 13 Apr 2012
<![CDATA[Учителят и ученикът. Частно мнение по един общ въпрос]]> https://www.olegcherne.com/statii/115-uchitelyat-mnenie/ 115 ЧОМ Sat, 07 Apr 2012 <![CDATA[Пътят на жената]]> https://www.olegcherne.com/statii/114-ptot-zhenata/ Въпросът за разбирането или определянето на идеята, която формира някаква последователност в разбирането на жената от гледна точка на развитието или от гледна точка на живота, не може да има декларативен характер, както, впрочем, и характер на просто разсъждение. Това е така по две причини: Защото основният проблем когато разглеждаме въпроса за развитието на жената се заключава първо в емоционалното възприятие и второ – в нерегламентираното поведение на обществото спрямо жената.

]]>
114 ЧОМ Thu, 05 Apr 2012
<![CDATA[Лъжесвободата]]> https://www.olegcherne.com/statii/113-lzhe-svobodata/ 113 ЧОМ Sun, 01 Apr 2012 <![CDATA[Геометрията на тялото]]> https://www.olegcherne.com/statii/112-geometriya-tyaloto/ Неспособността, неумението, нежеланието на човек да се занимава са характерни днес не само за тези, които нищо не правят, а и за онези, които се занимават с нещо. Развитието е свързано с реално разбиране на това, което правиш и с реален резултат. А реалният резултат е вътрешното удовлетворение от процеса.

]]>
112 ЧОМ Fri, 30 Mar 2012
<![CDATA[Практикуващият – разлика между първо и второ ниво]]> https://www.olegcherne.com/statii/110-praktikuvashiat/ 110 ЧОМ Sat, 24 Mar 2012 <![CDATA[Мускулната система]]> https://www.olegcherne.com/statii/109-musculna-sistema/ Мускулната система в даоистката традиция отговаря на понятието Алхимическо тяло. Мускулната система всъщност представлява цялото тяло. В съвременния свят тази система по начало подлежи на несистемно и ненужно (преди всичко на самата система) развитие както при хората, които се впускат в развиване на физиката си, така и при онези, които не правят нищо за нея.

]]>
109 ЧОМ Sat, 24 Mar 2012
<![CDATA[Здравословното хранене]]> https://www.olegcherne.com/statii/108-zdravoslovnoto-hranene/ 108 ЧОМ Fri, 16 Mar 2012 <![CDATA[Грешките на занимаващите се с вътрешни практики]]> https://www.olegcherne.com/statii/107-greshkite-vtreshni-praktiki/ Днес, когато понятието за развитие бива определяно по различни начини от различните хора, когато развитието бива определяно от хора, които всъщност не се занимават с него, е истински сложно да се предизвика у човека потребността да разбере в какво всъщност се състои развитието, вместо да пристъпи директно към него без необходимата подготовка.

]]>
107 ЧОМ Thu, 15 Mar 2012
<![CDATA[Кожната система]]> https://www.olegcherne.com/statii/103-kozhnata-sistema/ Кожната система е система със сложна структура, която зависи главно от циркулацията на енергията в белите дробове и от дълбочината на дишането. Ето защо, всъщност, съдейки по това какво усилие имаме при дишането, ние можем да говорим за свойствата и качествата на кожата.

]]>
103 ЧОМ Tue, 14 Feb 2012
<![CDATA[Ученик]]> https://www.olegcherne.com/statii/102-uchenik/ Ученикът е, преди всичко, условие за развитие, а след това и определение за човек, който има основание да смята, че притежава качествата на ученика. Ако първото обаче не зависи или зависи в незначителна степен от човека, то второто е изработено условие, в което се сливат в едно опитът на обучението и умението да се обучаваме.

]]>
102 ЧОМ Fri, 10 Feb 2012
<![CDATA[Напълване. Въведение]]> https://www.olegcherne.com/statii/101-napulvane-vаvedenie/ Животът на човек е символичен, но смисълът на тези символи си остава така и неизяснен, в резултат на което цялата актуалност на човешката дейност се свежда до процеса на напълването. Напълването е основата, която позволява на човек да съедини себе си с пространството, без да изразходва допълнителни усилия и без това да го задължава да бъде вътре в себе си.

]]>
101 ЧОМ Fri, 13 Jan 2012
<![CDATA[Анализ]]> https://www.olegcherne.com/statii/100-analiz/ 100 ЧОМ Mon, 19 Dec 2011 <![CDATA[Екстрасенс]]> https://www.olegcherne.com/statii/98-ekstrasens/ Екстрасенс е този, който се оказва включен в случайна координатна система и действа, изхождайки от случайни методи.

]]>
98 ЧОМ Sun, 04 Dec 2011
<![CDATA[Кристални параметри – макрокосмическа пропорция]]> https://www.olegcherne.com/statii/97-kristalini-parametri/ Макрокосмическата пропорция е основен параметър в йогата на храненето, който формира пространствена сфера, въплътена от кристала. Тази пропорция има геометрични и честотни характеристики, които намират израз в системата на човешкото тяло.

]]>
97 ЧОМ Mon, 14 Nov 2011
<![CDATA[Прическите на Небесната империя]]> https://www.olegcherne.com/statii/96-pricheskite-nebesnata-imperia/ Лицето, фигурата, прическата ... Дамите се стараят да им обръщат внимение и да се грижат старателно за тях. Но ако първото и второто са дадености, върху които, разбира се, може да се работи, макар да е много трудно, то прическата може да се променя постоянно и чувствително да влияе на състоянието на самата жена, променяйки облика й, стила й, и най-важното, регулирайки вътрешните й изживявания.

]]>
96 ЧОМ Wed, 09 Nov 2011
<![CDATA[Безмозъчен означава несъсредоточен]]> https://www.olegcherne.com/statii/95-bezmozchen-nesredotochen/ Ако съзнанието ни не е центрирано, ние не можем да развиваме симетрично тялото си, тъй като енергиите се разпределят неравномерно. Центрираността на съзнанието е свързана или с пълното му бездействие, или с изработването на сили на сцепление. Всъщност, колкото и обидно да звучи това за онези, които развиват мозъка си, по отношение на енергийните показатели, за тялото състоянието на не-мислене е равнозначно на състоянието на мислене. С други думи «безмозъчен» е онзи, който не се е научил да мисли нормално или онзи, който бива отвличан от състоянието на без-мислие от различни мисли.

]]>
95 ЧОМ Wed, 09 Nov 2011
<![CDATA[Захранване с кварцови кристали]]> https://www.olegcherne.com/statii/94-zahranvane-kvarcovi-kristali/ Кристалът е най-правилното и съвършено нещо, създадено от земята или пространството, свързано със земята. За йогата на храненето най-голям интерес представляват кварцовите минерали SiO2.

]]>
94 ЧОМ Tue, 08 Nov 2011
<![CDATA[Микросхема на храненето]]> https://www.olegcherne.com/statii/93-mikroshema-hraneneto/ 93 ЧОМ Wed, 05 Oct 2011 <![CDATA[Системата за хранене с кристали]]> https://www.olegcherne.com/statii/92-sistemata-hranene-kristali/ Ако искаме да разгледаме кристалите като храна, най-напред трябва да разберем самият въпрос, самата идея. Като критерий за оценка ни служат вибрациите на всеки кристал, които всъщност или представляват, или се вписват в определена форма.

]]>
92 ЧОМ Tue, 20 Sep 2011
<![CDATA[Частите на тялото]]> https://www.olegcherne.com/statii/91-chastite-tyaloto/ Изначално човешкото тяло е единен механизъм, който се опира върху определен ритъм на дишане (заложен от вътрешната пропорциолнаност на човека и сформиращ специфична мяра на дишането) и определена мяра за движение (изходяща от външните пропорции, които регулират ръцете, краката, главата и корема – единен източник на храненето).

]]>
91 ЧОМ Mon, 20 Jun 2011
<![CDATA[Витрувианското кафе]]> https://www.olegcherne.com/statii/90-vitruvianskoto-kafe/ Правилните мечти (ar-ru'yâ as-sâliha) пораждат правилни знания, както казват суфиите. Правилните мечти задават правилна посока в търсенето, а така и формират знания. Животът на човека е подобен на танца, но ако не знаеш откъде идва той и до какво трябва да доведе, животът се превръща само временно задействане на чувствата, които ние изживяваме като емоционална необходимост.

]]>
90 Шаабан Fri, 03 Jun 2011
<![CDATA[Дворецът на Великия господар (Тай Хуан Гун (太皇宫)]]> https://www.olegcherne.com/statii/89-dvorecot-velikiya-gospodar/ 89 Дзие Кун Mon, 30 May 2011 <![CDATA[Фламенко]]> https://www.olegcherne.com/statii/88-flamenco/ Емоционално. Страстно. Ритмично. Фламенкото е път, който води към вътрешно освобождаване и радост, макар външно да е пропито с тъга и страдание. Всеки такт и всяко движение на фламенкото сякаш искат да извадят нещо из дълбините на човешкия дух или, напротив, да го скрият на сигурно място...

]]>
88 Шаабан Sun, 22 May 2011
<![CDATA[Книга за танците на древните народи]]> https://www.olegcherne.com/statii/87-maya-kniga-tancev/ 87 Бен Челеро Sun, 08 May 2011 <![CDATA[Кодът на маите]]> https://www.olegcherne.com/statii/86-code-maite/ 86 Бен Челеро Sat, 07 May 2011 <![CDATA[Маите. Писмото на танца]]> https://www.olegcherne.com/statii/85-maya-pismoto-tanca/ 85 Бен Челеро Sat, 07 May 2011 <![CDATA[Структура на Даоисткото Тяло ]]> https://www.olegcherne.com/statii/83-struktura-daoistkoto-tyalo/ Даоисткото Тяло е тяло основаващо се на генерираните Дзин енергии и енергиите, които създават условия за формиране на духа Шън. Структурата на Даоисткото Тяло е процес на взаимодействие на микрокосмоса с макрокосмоса по схемата Небе-Земя-Човек, или по схемата на усилията, които са формирали човешката природа. Тук Земята е форма, Човекът е мярка, а Небето е съответствие, което се базира на една от тринадесетте структуризации. Структуризации, определени от честотната си характеристика и създаващи нашето пространство.

]]>
83 ЧОМ Mon, 18 Apr 2011
<![CDATA[Практиката като критерий за истинност]]> https://www.olegcherne.com/statii/79-praktika-istinnost/ 79 ЧОМ Fri, 18 Mar 2011 <![CDATA[Защо да се занимаваме с тайдзи?]]> https://www.olegcherne.com/statii/77-zashto-taiji/ Тайдзи може да ни подари преживявания, които да ни помогнат да разберем какво означава да живееш в пропорционално тяло. До това висше състояние обаче днес достигат само единици. Забележете – достигат, тъй като съществуват тип хора, които са родени в повече или по-малко пропорционално тяло и те не разбират какво означава да живееш в непропорционално тяло. Тези хора обаче също са единици.

]]>
77 ЧОМ Sun, 27 Feb 2011
<![CDATA[Грешките на занимаващите се с тайдзи-цюан]]> https://www.olegcherne.com/statii/76-greshki-taiji/ Занимаващите се с тайдзи-цюан най-често смятат, че са постигнали някакъв резултат като са запомнили последователността от движения във формата, или като са почувствали увереност в самите движения, имитирайки начина, по който ги правят великите майстори. В действителност, това далеч не винаги означава, че практикуващият не допуска грешки. А те, всъщност, могат да бъдат разделени на ментални, физически и енергийни. Ето някои от тях.

]]>
76 ЧОМ Sat, 26 Feb 2011
<![CDATA[Основата на практическите методи]]> https://www.olegcherne.com/statii/75-osnovata-practicheskite-metodi/ Основата на практическите методи се опира на отпускане, принципи, закони, дишане, ритъм, пространство, съсредоточаване.


]]>
75 ЧОМ Sat, 19 Feb 2011
<![CDATA[Пет подхода при обучаването]]> https://www.olegcherne.com/statii/74-pet-podhoda-obuchavaneto/ Независимо в какъв формат обучаваме човека, важно е да запазим неговата индивидуалност. Това означава да му помогнем да се обърне преди всичко към самия себе си. За тази цел ние като преподаватели трябва да следим как занимаващият се се съсредоточава по време на занятията.

]]>
74 ЧОМ Wed, 16 Feb 2011
<![CDATA[Проблемни точки при занимаващите се]]> https://www.olegcherne.com/statii/73-problemni-tochki/ 73 ЧОМ Tue, 15 Feb 2011 <![CDATA[Защо да обучаваме]]> https://www.olegcherne.com/statii/72-zasho-obuchavame/ 72 ЧОМ Tue, 15 Feb 2011 <![CDATA[Знанията трябва да стоят над нас]]> https://www.olegcherne.com/statii/71-znaniyata-nad-nas/ 71 ЧОМ Tue, 15 Feb 2011 <![CDATA[Първи закон на обучението – не пречи]]> https://www.olegcherne.com/statii/70-prvi-zakon-nepechi/ 70 Дзие Кун Tue, 15 Feb 2011 <![CDATA[Кръвоносната система]]> https://www.olegcherne.com/statii/68-krovonosnata-sistema/ 68 Дзие Кун Thu, 10 Feb 2011 <![CDATA[Винена медитация]]> https://www.olegcherne.com/statii/67-vino-meditaciya/ Винената медитация е процес, който обединява такива понятия, като качествено вино, изкуството на неговото консумиране и способността на човек да се съсредоточава на вкуса и да го преживява.

]]>
67 Глеб Чорни Mon, 10 Jan 2011
<![CDATA[Те Гуанин]]> https://www.olegcherne.com/statii/66-te-guanyin/ 66 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Метод]]> https://www.olegcherne.com/statii/65-metod/ 65 ЧОМ Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Кафето - черно вино]]> https://www.olegcherne.com/statii/64-kofe-vino/ 64 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Келтска алхимия]]> https://www.olegcherne.com/statii/63-keltska-alhimia/ 63 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Мутантът на бъдещето – как да се борим с него?]]> https://www.olegcherne.com/statii/62-mutant-budeshe/ 62 ЧОМ Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Каберне Совиньон]]> https://www.olegcherne.com/statii/61-/ Каберне Совиньон е най-известният сорт грозде в целия свят, който се използва за производство на вино. От него се получава много добро вино, но това по-скоро говори за достойнствата на сорта. Получаването на изискано и по-добро вино е задача, над която се трудят най-добрите винопроизводители, предавайки своите тайни от поколение на поколение. Притежаването на тайната за тази напитка, е предизвиквало цели войни... Що за тайна крие Кабернето?

]]>
61 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010
<![CDATA[Беседа с Янис Каракезидис]]> https://www.olegcherne.com/statii/60-beseda-yanis-karakezidis/ ]]> 60 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Китайското вино – напитката на преобразуването]]> https://www.olegcherne.com/statii/59-kitaisko-vino-preobrazuvane/ Китай е една удивителна страна. Дори и виното си китайците правят по напълно различен начин. Ако в повечето страни го пият преди всичко за удоволствие и естетическа наслада, то в Китай виното е неразривно свързано с традиционната китайска медицина и отгледалият я даоизъм.

]]>
59 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010
<![CDATA[В зората на цивилизацията: винената култура на Месопотамия]]> https://www.olegcherne.com/statii/54-vinena-kultura-mesopotamia/ Историята на гроздето е вече на 15 милиона година. Но първото място, на което виното се превръща във важна част от обществения живот, се явява Месопотамия, междуречието на Тигър и Ефрат, в района на съвременен Ирак. Регионът, който наричат люлката на цивилизацията, се превръща и в люлка на винената култура. Цивилизацията започва с виното?...

]]>
54 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010
<![CDATA[Дженсис Робинсън - енологът на Нейно Величество]]> https://www.olegcherne.com/statii/53-Jancis-Robinson-enolog/ 53 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Древна Тракия - родината на винената култура]]> https://www.olegcherne.com/statii/51-drevna-trakiya/ ]]> 51 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010 <![CDATA[Да изпиеш въздуха на Алтай, или „Коктейл Басаргино“]]> https://www.olegcherne.com/statii/50-kokteil-basargino/ Алтай е място, което обединява три свята: света на земята, света на небето и света на въздуха. Светът на въздуха заема по-особено място при будистите. Смята се, че въздухът, който се йонизира на Алтай, е изпълнен със свещен аромат – същият като този, който е бил на мястото, където Буда е получил просветление. Във въздуха на Алтай витае вестта за легендарната Шамбала и Беловодието. Възможностите за реализация на човешкия потенциал, които са достъпни на даденото място, все още не са напълно изучени. Но пък флората и фауната на Алтай доказват уникалността на това пространство, образуващо един своеобразен коктейл от усещания и възприятия. Ще назовем този коктейл „Алтайският коктейл“, или „Коктейл Басаргино“.

]]>
50 Глеб Чорни Mon, 29 Nov 2010
<![CDATA[Култура на потреблението на вода]]> https://www.olegcherne.com/statii/48-kultura-voda/ 48 Глеб Чорни Sat, 27 Nov 2010 <![CDATA[Психология на личността в бизнеса или опит в развитието]]> https://www.olegcherne.com/statii/47-psihologia-biznesa/ 47 Глеб Чорни Thu, 25 Nov 2010 <![CDATA[Моко маори]]> https://www.olegcherne.com/statii/46-/ Маорийското тяло е татуираното тяло или тялото Моко. Това е тяло-символ, което носи информация за жизнения път на човека, за неговата връзка с пространствените сили. За маори, които населяват южната част на Океания, татуировките са средство за себеразвитие, за укрепване на връзката с отвъдния свят. Този елемент от маорийската култура е не приложен или декоративен, а основополагащ

]]>
46 Глеб Чорни Mon, 22 Nov 2010
<![CDATA[Африканска йога]]> https://www.olegcherne.com/statii/45-afrikanska-yoga/ Понятието африканска йога обобщава голямото разнообразие от изкуства и в частност системите от приложен характер, произлезли от африканската традиция. Понятието „йога“ в случая не се свързва с индийското изкуство, а служи за изразяване на съвкупност от системи с упражнения, практики и изкуства, насочени към външно или вътрешно самоусъвършенстване.

]]>
45 Бен Челеро Mon, 22 Nov 2010
<![CDATA[Митът за здравословния начин на живот]]> https://www.olegcherne.com/statii/39-mitot-zdravoslovniya-zhivot/ 39 ЧОМ Sun, 21 Nov 2010 <![CDATA[Сакралният танц]]> https://www.olegcherne.com/statii/38-sakralniqt-tanc/ За да се роди танцът не е нужно чак толкова много – звук и отклик на тялото на него. Това може да бъде тътенът от африканските барабани, може да бъде дъждът, а може да бъде дори и биенето на сърцето. Вътре във всеки човек по природа са заложени определени ритми, които задават въпрос и дадени движения, които дават отговор на него. Тяхното съвпадение се превръща в танц – диалог между тялото и музиката, диалог със самия себе си или с друг човек, диалог с Бога или с Вселената.

]]>
38 Шаабан Sun, 21 Nov 2010
<![CDATA[Хавайска алхимия]]> https://www.olegcherne.com/statii/37-/ 37 Глеб Чорни Sun, 21 Nov 2010 <![CDATA[Практически методи]]> https://www.olegcherne.com/statii/36-/ 36 ЧОМ Sun, 21 Nov 2010 <![CDATA[Алхимия на туйшоу]]> https://www.olegcherne.com/statii/35-/ Това изкуство обединява външните техники на бойните изкуства и вътрешните закони на даоистката алхимия. Човек, който практикува туйшоу, преди всичко работи със състоянието на собствената си енергия ци и особено значение в тази работа има вътрешната алхимична основа на практиката. Системата на туйшоу помага за трансформирането на енергията ци, учи на ефективно взаимодействие с външните енергии и на контрол над собственото емоционално състояние, помага за развитието на мускулно-сухожилната и костната система на тялото, и освен това обучава човека на биомеханиката и принципите за построяване на движенията. ]]> 35 ЧОМ Sun, 21 Nov 2010 <![CDATA[Даоистка йога на любовта]]> https://www.olegcherne.com/statii/32-daoiskata-lubovta/ 32 ЧОМ Sat, 20 Nov 2010 <![CDATA[Основи на вътрешния и външния морал: RARA AVIS – моралните закони на съвременната цивилизация]]> https://www.olegcherne.com/statii/31-moralni-zakoni-rara-avis/ Етика (гръц. ēthiká, от ēthos – обичай, нрав, характер) – философска наука, чийто обект на изучаване се явява моралът и нравствеността, като определена форма на обществено съзнание, като една от най-важните страни на жизнената дейност на човек и като специфично явление за обществено-историческия живот. Етиката изяснява мястото на морала в системата на другите обществени отношения, анализира нейната природа и вътрешна структура, изучава произхода и историческото развитие на нравствеността и теоретически обосновава една или друга et система („Руски Енциклопедичен Речник“).

]]>
31 ЧОМ Wed, 03 Nov 2010