Олег Черне http://www.olegcherne.ru/ Fri, 20 Sep 2019 01:55:28 <![CDATA[Аромат Характеристика, отнасяща се към обонянието – едно от шестте сетива, които могат да намерят отражение в природата на вкуса.]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/ Ароматът е характеристика, отнасяща се към обонянието – едно от шестте сетива, които могат да намерят отражение в природата на вкуса. Всеки аромат има своя вибрационна сила или честота, а тя зависи от неговата сила и качество. Тъй като ароматът се възприема преди всичко чрез дишането, а дишането е основният източник и вносител на енергия за човека, то въздействието, което всеки мирис оказва върху нас, зависи от външната ни реакция към него и вътрешната реакция на организма ни към честотата му.

Най-силните за човека аромати са ароматите, които носят силата на конкретно растение или животно, и които нашите рецептори могат да възприемат. Тоест тук става дума за една физико-химична реакция, която може да протече в тялото ни. Обикновено ароматите предизвикват емоционална, а не чувствена реакция, тъй като представляват не особено сложни летливи връзки, които нашият организъм не усвоява.

Най-силно въздействие върху нас могат да окажат етеричните масла, тъй като това са най-сложните ферментационни миризми, способни да се разтварят и преобразуват в организма. За тази цел те трябва да са запазили качествата, които са имали в растението. Това означава, че качеството на етеричното масло зависи от качеството на изходното растение и от начина на извличане.

Когато става дума за подхранване с аромати, трябва да отбележим две много важни особености. Първата засяга самата честота на аромата, умението да се фокусираме върху нея, за да създадем правилна реакция в тялото. Така качественото етерично масло ще може да ни подхранва и през жизнено активните точки и кожата.

Днес, когато природата променя миризмите си в резултат на промените в честотните характеристики на Земята, особено важно е да не позволяваме на носа си, така да се каже, да се пренастрои към електронните или химичните миризми, защото това ще доведе до рязко понижаване на чувствителността му. Именно затова знанията в областта на ароматерапията са изключително важни.

Втората особеност на подхранването с аромати се крие в способността да се отнасяме с внимание към тях, да се настроим към тях. Днес познанието за аромата е условие за качествено съществуване, като трябва да се прави разлика между преживяването на аромата и реакцията към него.


]]>
Sat, 20 Apr 2024
<![CDATA[Политика]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/21-politika/ 21 Sat, 10 Aug 2013 <![CDATA[Пътят на война, пътят на мага, пътят на знанието]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/20-put-voina-maga/ 20 Tue, 23 Jul 2013 <![CDATA[Вяра]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/19-vyara/ 19 Wed, 19 Dec 2012 <![CDATA[Съвършеният човек]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/18-soversheniyat-chovek/ 18 Thu, 19 Jul 2012 <![CDATA[Пари ]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/15-pari/ 15 Fri, 28 Oct 2011 <![CDATA[Ритъм]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/14-ritam/ 14 Fri, 15 Jul 2011 <![CDATA[Секс]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/13-seksualnye-otnosheniya/ 13 Wed, 18 May 2011 <![CDATA[Развитието на оста]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/11-razvitie-osi/ 11 Sat, 26 Mar 2011 <![CDATA[Хранене с кристали]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/8-hranene-kristali/ 8 Tue, 22 Feb 2011 <![CDATA[Юмрукът на Великия предел]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/1-umrukot-velikiya-predel/ 1 Tue, 25 Jan 2011 <![CDATA[Диетология]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/2-dietologiya/ 2 Mon, 01 Nov 2010 <![CDATA[Метод]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/3-metod/ 3 Sat, 02 Oct 2010 <![CDATA[Бойни изкуства]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/4-boyni-izkustva/ 4 Wed, 18 Aug 2010 <![CDATA[Женското развитие]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/7-zhenskoto-razvitie/ 7 Wed, 14 Jul 2010 <![CDATA[Честота-2012]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/5-chеstota-2012/ 5 Mon, 26 Apr 2010 <![CDATA[Образование]]> https://www.olegcherne.com/vaprosi/6-obrazovanie/ 6 Thu, 04 Mar 2010