Интегрална живопис

Интегралната живопис е направление, чийто корени тръгват от времената на Древен Египет, където се създава таен код за взаимодействие с пространството. С времето този код бива опростен до разбирането, което влагаме в понятието азбука. Днес, той вече се среща изключително рядко в поне малко от малко съхранен вид, както е например при племето навахо. Всъщност, хората се насочват в друго направление, развивайки обемното си виждане за пространството, което успява да се съхрани единствено в йероглифните текстове на подсъзнателно ниво.

Интегралната живопис – това са кодексите на пространството, които в днешно време успява да реализира и възстанови художничката  Елена Врублевская. В действителност, тя възстановява най-древното направление за взаимодействие с пространството, което позволявало на древните да пребивават едновременно във висшите настройки, както и в усилията на напрежение и преживяване.

 

Сега вече може да се говори за създаването на едно ново (и в същото време за възраждането на добре забравеното) направление – интегриране в пространството, което днес ние по-скоро възприемаме от позицията на живопис.

Кристално направление на интегралната живопис

Това е най-висшето разбиране за тайния код, свързано с напрежението, което човек би могъл да опознае, взаимодействайки с пространството. Тези напрежения не са хаотични, а се формират за сметка на усилието на ритмичността, в която живеем, тъй като нашето пространство е триизмерно и спирално устойчиво.

По този начин спиралата определя какво количество усилия са необходими за получаването на един оборот от нея. Те са общо 12. Всяко усилие е равно на 12 градуса, т.е. матричното деление на кристалната живопис е равно на 12. По-нататък може да варира в зависимост от задачите, свързани с използването на матрицата.

Енергийно направление на кристалната живопис

Даденото направление е представено чрез творчеството на езотеричните направления, свързани с висшите разумни сили. Днес това се е проявило във вид на такова направление, като ченълинга, където в зависимост от едни или други видове енергии се създават определени настройки.

Това, на практика, представлява животът и описанието на една матрична кристална клетка, притежаваща закона за деветте преобразувания. Т.е. всеки кристал, колкото и висококачествен да е той, независимо от всичко бива вписан в съвършената фигура на пространството – сферата, която всъщност определя обемът от енергийни натоварвания, които би могла да изрази.

Максималното количество съвършени фигури в съвършената сфера са девет. Това, всъщност, представлява раздробяването по енергиен признак, криещо се, освен това, и в идеята за течностите и всичко, свързано с тях. Човек, също така, се явява като неин непосредствен представител. По този начин, в енергийната интегрална течност има девет направления, всяко от които обяснява възникването на един или друг вид напрежение.

Живописта на Райската градина

Даденото най-важно направление в живописта, в действителност, е свързано с  нейното дихание, или ако щете, аромат. Интегралната живопис е триизмерна и  единственото нещо, което можем да фиксираме в триизмерното пространство, е  ароматът. Може да се каже, че цялата тази живопис преминава през призмата на  формиране на аромата, или диханието, където за основа се взима идеята за  световното дърво, или дървото по принцип. Именно с това са се занимавали и  келтите, описвайки пространството.
С други думи, тук стигаме до разбирането за мярата или спиралата, която в  единното си усилие на завъртане, не може да има повече от седем оборота. Това,  всъщност, е и алгоритъмът за разгръщане на нашето пространство. Става въпрос за  времевите показатели на нашите вибрации, съотносими с осем вида преживявания,  върхът сред които се явява състоянието на висше блаженство, или състоянието за  Рай. Затова даденото направление на интегралната живопис може да се нарече  Райска градина.

Храмова интегрална живопис

Даденото направление се определя от законите на петте съвършени фигури. То ни дава възможността да се занимаваме със строителство, а не само да представяме едни или други направления чрез настройките.

Познанието за храмовата интегрална живопис, всъщност, създава понятието майстор, като освен това обяснява и защо трябва да се занимаваме с нея. Т.е. това е път на усъвършенстването, който може да ни доведе до знанието за храмовото строителство, за архитектурата и въобще за всичко онова, което е предопределило отношението на човека към пространството, т.е. неговото подобряване или спасение.

Уникална интегрална живопис

Уникалната интегрална живопис е усъвършенстването на собствената настройка. Тук, най-важното нещо е настройката към работата и освобождаването от отвличането. Това е алхимичен аспект, който до известна степен е свързан не със знанието, а със самия процес. С други думи, тук самият процес на творене е по-важен от неговия резултат.

 

4836
top