Проектите, с които се занимавам са самостоятелни и, в същото време, взаимодопълващи се модели. Те са насочени към познаване на петте метода за познание на света – пространството, системата, усилията, анализа и изкуството да пребиваваш в ритъма. Човек трябва да се развива матрично, а за това е важно не просто да притежава обемни възгледи, да се намира в обема, но и да го контролира, умело да действа с него. Трябва да можеш да изградиш своите действия така, че да избегнеш линейността и ограничеността. Всички проекти, които представям, образуват матричен квадрат – общият фундамент на това, което правя.
top