• Всички автори
  • ЧОМ
  • Дзие Кун
  • Бен Челеро
  • Шаабан
  • Глеб Чорни

РубинЧОМ

Рубинът символизира Слънцето, Юпитер и Марс. Най-важната характеристика на този камък е неговата геометрия, която му позволява не само да привлича и натрупва съответните вибрации, но и да ги преобразува.

Храненето на бъдещето
1198
top