Изкуството на брачните покои

II. Деветте жени

Съгласно даоисткото учение, жизнеността в тялото на човек се определя от показателите на енергията  ци, циркулацията на енергията дзин и силата на енергията шън. Показателите на енергията ци са три. Това са показателите на ци като ци, които контролират жените от първи, четвърти и седми порядък. Показателите на ци като дзин, които се управляват от жените от втори, пети и осми порядък. И показателите на ци като шън –  жените от трети, шести и девети порядък.

Усвояването на тези енергии се нарича „Взаимодействие с Деветте жени“.

Жени от първи порядък

Съвкупление с енергията ци-ци.Осемдесет и една жени от първи порядък представляват всичките времеви характеристики на енергията ци. Тези жени се наричат „наложници“. Осемдесетте и една наложници (yü qi) осигуряват целия този процес, който е необходим за Изкуството на брачните покои.

Дадената практика ни учи как да познаем енергията ци и как да се намираме в определени отношения, обучавайки ни на сливането с енергията от първи порядък.

Това е сексуална йога за простолюдието, при която съвкуплението с жени от низши рангове се съотнася с понятието подготовка на жизнеността.

Жени от втори порядък

Съвкупление с енергията ци-дзин. Шестдесет и четири жени от втори порядък биват обучавани на циркулация на енергията, която се нарича ци-дзин. Такива жени се наричат „любовници“.

Изкуството на брачните покои ни обучава на циркулацията на енергията ци, както и на това как да пребиваваме в законното съвкупление с енергията от втори порядък.

Това е сексуална йога за любители, при която съвкуплението с жени от втори порядък учи как да се натрупва енергия.

Жени от трети порядък

Съвкупление с енергията ци-шън. Двадесет и четири жени от трети порядък се обучават да взаимодействат със силата, която се обозначава като ци-шън. Такива жени се наричат „надзирателки“. Тук, всъщност, се отбелязва самият акт на съвкупление, като на практикуващият се дава сребърен пръстен. В действителност, съвкуплението с жени от трети порядък сформира Изкуството на запечатването на семето (wuloujing). В задачите на надзирателките влиза и тази да следят за правилната последователност.

Изкуството на брачните покои ни обучава как да удържаме енергията ци и как да се намираме в постоянно сливане с енергията от трети порядък.

Сексуална йога за практикуващи.

Жени от четвърти порядък

Съвкупление с енергията дзин-ци. Тринадесет жени от четвърти порядък се учат как да различават видовете енергии. Такива жени е прието да се наричат „експерти“. Те наблюдават процеса и си водят записки.

Изкуството на брачните покои ни обучава как да преобразуваме енергията ци в енергия дзин и да се намираме в постоянно състояние на преобразуване.

Сексуална йога за майстори.

Жени от пети порядък

Съвкупление с енергията дзин-дзин. Осем жени от пети порядък ги учат как да контролират циркулацията на енергията си. Такива жени се наричат „наставници“.

Жизнената сила на човек се определя от способността му да изработва енергията дзин. В задачата на Изкуството на брачните покои влиза и необходимостта от това тази енергия да бъде накарана да циркулира.

От този момент съвкуплението в Изкуството на брачните покои се смята за алхимично. Матката при жените и коремът при мъжете се превръщат в пещи, като при това в кръвта постъпва цинобър.

Изкуството на брачните покои ни учи на това как енергията ци в енергия шън и как да се намираме в постоянно сливане с енергията от пети порядък.

Сексуална йога за учители.

Жени от шести порядък

Съвкупление с енергията дзин-шън. Пет жени от шести порядък биват обучавани как да изменят съдбата си, като носят името „пазителки“. Съвкуплението довежда до бременност и на практикуващия се дарява златен пръстен. Самата практика се превръща в ритуал, който притежава свой собствен ритъм.

Изкуството на брачните покои преобразува семето в олово и поддържа постоянен огън в пещта. Всяко положение определя алхимичното варене, което се обогатява чрез „зародишното дишане“ (taixi). Изкуството на брачните покои ни учи как да абсорбираме ци и как да се намираме в постоянно сливане с енергията от шести порядък.

Сексуална йога за отшелници.

Жени от седми порядък

Съвкупление с енергията шън-ци. Три жени от седми порядък се обучават на това как да придобият безсмъртие, като биват смятани за съвършени. Това ниво е особено важно за жените, които стъпват на пътя на развитието, на който, по примера на Нюй Ци (Nü Qi), могат на практика да достигнат съвършено ниво.

Изкуството на брачните покои ни учи как да се сливаме с ритъма и да се намираме в постоянно възприемане на енергията от седми порядък.

Сексуална йога за алхимици.

Жени от осми порядък

Съвкупление с енергията шън-дзин. Две жени от осми порядък се учат как да се сливат с извънвремевото пространство и такива жени се смятат за чисти. Това са Тъмната Дева (Xüan-nü) и Избраната Дева (Cai-nü), които всъщност обучават и самия Жълт Император.

Изкуството на брачните покои учи на това как да се интегрира един вид енергия в друг и как да се намираме в постоянно сливане с енергията от осми порядък.

Сексуална йога за безсмъртни.

Жена от девети порядък

Съвкупление с енергията шън-шън. Жената от девети порядък, или Императрицата (hou), се обучава как да трансформира тялото си в дух. Жената от девети порядък е жена на небесната чистота.

Изкуството на брачните покои учи на пълна трансформация и пребиваване в постоянно състояние на сливане с енергията от девети порядък.

Сексуална йога за небесните жители и синовете на небето

 

Въпроси и отговори

Вашето описание на жените съответства на схемата за развитие на човека, неговото енергийно усъвършенстване и преобразуване. В какво тогава се изразява ролята на жената? Нали практикуващият така или иначе следва дадената схема и се стреми към постоянно сливане с достъпното за него (развитото от него) ниво на енергия от някакъв порядък. Или когато говорите за съвкупление с енергията в този случай, всъщност, вие имате предвид, че даденото ниво на енергия принадлежи на жената и сливането с него се осъществява за сметка на взаимодействието на ниво резонанс между мъжката и женската енергия на въпросното ниво? Тогава реално не разбирам защо въобще е необходимо съвкуплението – защото честотното ниво на репродуктивната система е доста по-ниско от висшите нива на енергията ли?...
Става въпрос за съвкупление с енергията. Условието на съвкупление трябва да притежава матричност, която всъщност се представя от жената. Репродуктивната енергия служи за подхранване на мозъка, което на практика е възможно единствено в матричното тяло. Освен това схемата на съвкуплението не е линейна, а предполага да има преходи. А вече всеки преход се съотнася с идеята за жената.

Вие казвате, че схемата предполага наличието на преходи. Т.е. репродуктивната енергия, подхранваща мозъка, претърпява изменения, повишаващи нейните свойства от ниво на ниво. По-рано, обаче, споменахте, че репродуктивната система, имаща формата на пресечен конус, се явява като базова и не може да бъде изменена. Как тогава може да се съпостави усъвършенстването на съдържанието при една неизменна форма?
Всичко това наистина е така, но не се използва за база. Трябва да се изменят параметрите на тялото, за да може да се използва дори само зададеният ресурс, а не просто да бъде следван.

 

   1523  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top