Култура на потреблението на вода

Най-задълбочените познания по архитектура се крият в качествата на водата, която населението на града ни пие.

Витрувий

 

Наслаждавам ти се, без да знам какво си...

Антоан дьо Сент-Екзюпери

 

Жизненият код

Нашата молекулярна основа е водата. В тялото ни няма нито една система, която да не е зависима от нея, тъй като човек е съставен ¾ от вода. От качеството на водната среда на тялото зависят всички биохимични процеси, реакциите на човека спрямо околния свят и дори продължителността на живота ни. А познанието за водата е едно от основните изкуства и една от главните задачи пред човека днес. Ако искаме да поддържаме тялото си здраво, ако искаме да се развиваме всестранно, тогава трябва да се погрижим за себе си, за водната си структура, да я поддържаме в добро състояние. И трябва да започнем от нещо съвсем малко — просто да се отнасяме с внимание към водата, която консумираме.

Животът ни ще бъде задълбочен само ако разберем природата на съществуването си. Молекулярната ни основа е водата. В нея се крие нашият код, който изразява законите на вътрешния ни ритъм. А този ритъм е нашето дишане. В нас е заложен определен вид дишане, който представлява нашият жизнен и личностен код.

Дишането формира личността ни. Ако дишането е повърхностно, то повърхностна е и личността. С помощта на дишането си ние формираме всички свои чувства и емоции. Речта ни, светогледът ни, вкусът ни са следствие от дишането ни. Първото и последното нещо, което човек прави на земята, е да вдиша и да издиша. А всичко това изгражда една течна среда.

Човек трябва просто да структурира, да „построи” тялото си, след което само да го храни и пои по малко, а всичко останало то ще свърши само. В публичното пространство се водят множество разговори за най-различни духовни принципи, но тук важно е не разбирането или разгласяването им, а условията, в които те могат да се проявят. Тези условия се съдържат в нашата форма и кристализация.

За да постигне реално развитие, човек трябва да усъвършенства природната си формула независимо от потенциала си. И съвсем естествено първо трябва да започнем с определен тип хранене на тялото и мозъка, а едва след това да преминем към подхранване на духа. Как бихме могли да развиваме духа си, ако мозъкът ни не е подхранен? Ако мозъкът не е подхранен, то откъде да вземем енергия за поддържането на съзнанието и концентрацията? Без концентрация не можем да разберем какво е душата. Природата ни е дала всичко освен едно — концентрация. Затова развитието на концентрацията е първична задача на човечеството — тъй като тя, от своя страна, определя развитието на знанията на нивото на цялото тяло.

Как иначе бихме могли да разберем своя код и ритъм? А ако не сме постигнали това, не можем да се наслаждаваме на възможностите, заложени в природата ни. Можем единствено да им реагираме. Именно тук се крие разликата между екстаза и екстатичните преживявания. Екстатичното преживяване е живот в структурирано тяло, което постоянно се обогатява чрез различни форми на енергия, включително и чрез слънчевата. Това, което наследяваме от родителите си, е просто форма, в която е заложен ритъмът на дишането ни. Запазването и развиването му зависят от структурираността на тялото ни. Затова преди всичко трябва да разберем процесите, които протичат в него.

 

Човекът е вода

Тялото ни се състои от 70-75% вода. В него не съществува нито една система, която да не зависи от водата. Енергийните ни нужди и развитието на организма ни се определя от кръвта, мускулите и костите ни. Кръвта е отговорна за циркулирането на енергията в тялото, мускулите определят храненето му, а костите — опората. И всичко зависи от качеството на нашата вътрешна течна среда. Това важи с особена сила за костите, където водата е по-малко — общо около 25%. Тя обаче е изключително важна, тъй като именно водата, съдържаща се в костите, подхранва мозъка. Ако не следим каква е структурата на водата, която консумираме, тогава можем да нарушим структурата на тялото си, което ще се превърне в разделено на малки, несвързани помежду си части. Пример за това е образуването на камъни в бъбреците, жлъчката и изобщо във всеки орган, в който има застой на енергията. Този застой е резултат преди всичко от неправилната консумация на течности и несиметричните усилия на водната среда в тялото ни.

Водата, която консумираме, се възприема най-напред от бъбреците, кожата и ставите. Ето защо съществува директна зависимост между консумирането на вода и тялото. Затова, ако искаме да водим здравословен начин на живот, трябва да се замислим за това, какво пием. Разбира се, най-различни други животоподдържащи действия, като например физкултурните занимания, временно решават проблемите ни, но в същото време тези проблеми остават на по-дълбоко ниво, и то в дългосрочен план. Докато тичаме и скачаме, всъщност просто се раздрусваме, но това не подобрява водната ни структура, а води до един примитивен воден обмен, чиято цел е да се поддържа физиологията на тялото. Важно е да се научим да пием качествена вода и да знаем как да я комбинираме.

 

Живот в структурирано тяло

За нас е жизненоважно да пием структурна вода, която не просто запазва, но може и да подобрим природата ни. Сама по себе си консумацията на вода е едно от основните изкуства и главната задача пред човечеството. Човек има нужда да пие вода, тъй като тя поддържа вътрешното му движение. Тук от определящо значение е съчетаването на енергията на водата с дишането, за което полезни са единствено структурните течности. Водата, която можем да наречем структурна, с балансирани връзки, има информационен характер. А фактът, че учените дори не успяват да проумеят адсорбацията на йоните, показва, че водата има по-сложно поведение, отколкото се е смятало досега. В зависимост от структурирането на водата можем да говорим за наличието на информация в нея, за генетична памет и за способността й да предава информация.

Между впрочем растенията, които получават вода чрез минералите и от ниските слоеве на земята (например гроздето), извличат също и информацията на съответното място и я предават на човека заедно с водата и хранителните си елементи. Така става ясно, че водата е способна да променя не само структурата на тялото ни, а и информацията. Същото важи и за натрупването й.

Ето защо, ако даден етнос дълго време се намира в отрицателно състояние, това се предава и на водата, особено на тази, която се намира в земните недра. Тази информация кристализира и се получава смесване. По този начин хората могат да влияят върху възникването на стихийни бедствия, да създават информационно напрежение или напротив, да „успокояват” земята.

Човек получава от природата структурирано тяло, което има свое вътрешно дишане. В даоистката алхимия адептите наричат това енергийно дишане. С други думи, ние се раждаме адепти, а след това се превръщаме в нещо друго. Най-лошо е, когато отмием от ДНК-то си тази структурна вода и лишим себе си от възможността не просто да осъзнаем, а и да почувстваме тялото си по различен начин.

Затова основният проблем на съвременния човек е, че той не чувства водата и не разбира собствената си природа. Това е резултат от факта, че самото тяло е загубило структурността си и не позволява на човека да развива вкуса си. От качествата на водата зависи не само протичането на живота в организма ни, но и продължителността му.

 

Видове и качества на водата

До 30% от дневния прием на вода, може да е произволен. Останалите 70% трябва да идват само от качествена вода. Тялото ни има нужда най-вече не от вода, а от структура. Съществуват много видове води, но въздействието им върху човека се определя от кристализацията, магнитното поле на земята и енергийната наситеност (минерали, слънчева енергия, наситеност на кислород).

Водата с по-голямо съдържание на т.нар. слънчева енергия е най-полезна. Тя се формира в „слънцесъдържащите” растения: цвеклото, захарната тръстика, царевицата, кактуса и разбира се, гроздето. Естествено не всяка течност, получена от „слънцесъдържащи” източници, притежава силата и мощта, от която се нуждаем, ето защо е важно да можем да извличаме водата от нея, когато тя се намира в най-хармоничното си състояние, т.е. когато връзките в нея са все още здрави. Затова най-мощен източник на енергия е виното. С тази дума тук означаваме специално балансираната вода, наситена с връзки, които успяват да задържат слънчевата енергия. Съвсем не всяко вино отговаря на това значение, ако се възприема според тази схема.


Секреторна вода
— течност, която се изработва в тялото и ни дава необходимите елементи, които могат да бъдат усвоени само ако общата ни водна основа е структурна.

Хлорирана вода — този вид вода е създаден от човека. Това е водата във водопроводната система. Тази вода в най-добрия случай може да изпълнява функцията на питателен продукт или за утоляване на жаждата (ако е била замразена и размразена впоследствие или ако е преварена). Ако количеството в организма на тази вода надхвърли 30% от дневния прием, се получава разрушаване на структурните връзки.

Минерална вода — вода, наситена с микроелементи, които получава от подземни извори. Тя се дели на различни категории в зависимост от нивото на киселинност и минерализация. Ето защо може да бъде както лечебна, така и хранителна и структурна. Пример за структурна вода е Зелтерската вода.

Винена вода — вода, образувана от взаимодействието на различни минерални извори (чрез корените на гроздето), чрез слънчев синтез, от листата и стъблата и чрез обогатяване с кислород. Тази вода е структурирана, ако горепосочените процеси не са били нарушени.

Чиста вода — природна вода, която не съдържа примеси и е подходяща за пиене. Използва се за утоляване на жаждата. Не се препоръчва количеството й да надхвърля 30% от дневния прием.

Дестилирана вода — пречистена вода, която не съдържа никакви примеси и добавки и се приема за медицинска. Към този тип вода се отнасят и всички видове алкохолни продукти, получени чрез дестилация и пречистване, но без отлежаване.

Топена вода — вода, получена при топенето на леда. Тя запазва структурните връзки на леда. Смята се за структурна.

Прясна вода — вода с минимално съдържание на соли. Подходяща за утоляване на жаждата. Не се препоръчва количеството й да надхвърля 30% от дневния прием.

Морска вода — специален вид вода, който се препоръчва за приемане през кожата. Има по-голяма плътност, което подпомага обогатяването на кожата на тялото. По отношение на киселинността тя е сравнима с лечебната минерална вода, със среден pH показател равен на 8.

Изкуствена вода — различни газирани и подсладени напитки, приготвени от множество химични съединения. Те могат да се употребяват единствено за утоляване на жаждата, като количеството им не трябва да надхвърля 10% от дневния прием.

Питателна вода — сокове, някои видове минерални води, неструктурирано вино, квас, бира, плодови нектари, супи и пр. Част от състава на тази вода са полезни за организма елементи. Препоръчва се при нормално хранене дневната доза да не надхвърля 30% от общия прием. Когато не се приема храна — до 50%.

Течен хляб — бира, пиво. Вода, която подхранва организма. Препоръчва се като заместител на твърдата храна.

Тежка вода — вода, която съдържа два атома водород от тежкия изотоп диутерий вместо лекия изотоп на водорода, наречен протий. Тя може да присъства в различни пропорции в различните видове вода. Тежката вода е важна заради кристалната си природа, която не се разрушава. Това подсилва действието на различни видове вода. И макар тази вода да бе открита съвсем наскоро, именно нея са се опитвали да получат алхимиците. Смята се, че от нея могат да се получават различни химични съединения. Възможно е слънчевата енергия да я поражда в природата, като там тази вода се среща в изключително малки количества. Тежката вода ни показва, че водата може да търпи множество промени и съвсем не е просто съединение. Тя е вредна за организма, ако водният състав на тялото не е структуриран, но за алхимиците е била изключително важна, защото те са можели да я разграждат и така да получават допълнителен източник на енергия. Между другото тежката вода трябва да има няколко нива, тъй като зависи от различните условия на кристализация. Много е вероятно дори да я вдишваме в миниатюрни количества.

Алхимична вода (мъртва вода) — това е вода с променена структура. В действителност тази вода е необходимо условие за опита или за вътрешните преобразувания в човека. Явно такава вода е получил Исус Христос и я е превърнал във вино. Тоест в природата до тази вода най-много се приближава червеното структурно вино.

Тотемна вода (повърхностна вода) — тази вода се образува на земята по различни начини. Тя се определя от активността на планетата и трябва да се разглежда във връзка с региона, тъй като тук трябва да се вземат предвид всички фактори.

Психична вода — вода, чиито качества са променени чрез психично въздействие. В тази категория се включва и светената вода. При нея измененията протичат на нивото на физичните и химичните й свойства. Силата й зависи от силата на целенасочените усилия, тя въздейства на мозъка. За човек със структуриран обем тази вода не е особено опасна. На останалите обаче тя може да нанесе и вреди, и ползи. Психичната вода се получава само от неструктурирана вода, например от планински ручей или от всяка проста вода за пиене.

Структурирана вода — това е вода, получена лабораторно. Най-известните примери са водата, разработена на основата на микрокристали от доктор Фланаган, машината Пи, която създава структурирана вода с помощта на магнити, гранулираната вода, турската вода, водоцентрофугиращата машина с яйцевидна форма на Уолтър Баумгартнер и др. апарати, които структурират водата. Особеното при всички тях е, че в основата на процеса стои неприродната структуризация, ето защо тя не може да бъде подходяща за всички.

Водна формула — специална структурирана и обогатена с минерали и продукти вода. Свойствата й могат да засилват различни части на тялото, органи и физиологични процеси в организма.

 

Разпределяне на водата за деня

За утоляване на жаждата са нужни не повече от 15-30% от общото количество вода, което човек изпива средно на ден. Водната формула трябва да бъде не по-малко от 30% от дневния прием. Структурната вода също трябва да е поне 30%, т.е. общо не по-малко от 60% от цялото количество вода. Така водата трябва да се разглежда като храна и да се търсят качествени нехимични течности. Те могат да бъдат сок, квас, бира, супа и пр.

Освен това трябва да консумираме водната формула за възстановяване на различни участъци на тялото ни, където клетките са вече разрушени. Тук обаче няма да се справим без смесване. Като такава вода могат да служат чаят, виното и кафето. Важно е да разберем, че тук важна е най-вече водата. Тоест водата не е добавка към чая, а по-скоро чаят — добавка към водата. Трябва да умеем да ферментираме водата, така че тя да бъде в най-лошия случай поне хранителна, а в най-добрия — пълноценна.

Ферментацията води до промяна в състава на водата. Ферментиралата вода може да бъде и кумис и айрян. И накрая, структурираната вода е тази, която е получена по естествен път поне до 70% . При останалите 30% се допускат само натурални добавки. Такъв тип вода може да бъде и вино от специален сорт грозде, отлежало поне 5 години, така че да се осъществят естествените процеси в него. Пример за балансирана минерална вода е марката Apollinaris.

Само ако приемаме постоянно необходимата за организма ни вода, ще можем да разберем същността й, минерализацията, хармоничността, изобщо природата й. Затова не са ни нужни горчивият вкус на сулфатите, солеността на хлоридите, киселинността на мангана и железните соли — вместо това трябва да разберем как да боравим с всички тях.

Като се има предвид как живеят хората днес, не можем да кажем, че водната среда и тялото им са структурирани. Около нас има изключително много неструктурирана вода, която вреди дори на структурираните зони у човека. Всъщност тук става дума за структурираните клетки, които имат огромен ресурс или в по-добрия случай неизчерпаем ресурс, или за умиращите клетки. Научното обяснение за умирането на клетките е недостиг на електроните в неструктурираната вода. Което означава, че в този случай няма възможност да се изградят връзки. А ние се интересуваме не просто от връзките, а и от работата им, т.е. от притеглянето между тези връзки.

Трябва да поддържаме течната си среда в добро и подредено състояние. И тъй, нашата задача е да преминем от състояние на хаос към състояние на ред и да определим концентрацията на съзнанието като необходимо условие за протичането на този процес. Едва тогава ще можем да извлечем енергия от тялото. Трябва да научим тялото да генерира вътрешна енергия, за да можем да увеличим личностния си потенциал.

 

12 май 2009

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1701
| Code de Vino

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5