«Така сме поробени от времето, че не успяваме даже да се замислим над своето съществуване. Но вредно е не толкова самото време, колкото неговото неправилно възприемане. » (Шаабан)
„Това е моето суфистко име. Така се получи, че в живота си се срещнах с последователи на Идрис Шах, Руми, мистичната школа на суфизма в Индонезия. Суфизмът позволява да се разсъждава в атеистични термини, което му позволява да формира доктрина на безусловното развитие, където няма външни и вътрешни противоречия. Именно това исках да покажа в книгите „Торбичката на суфи” и „Талигата на магията”, където е очевиден и дори неизбежен резултатът във вид на вътрешен прогрес или, в най-лошия случай, на активистки духовен комплекс. Безспорно главната категория и изкуство за суфиста и, следователно, за Шаабан, е животът. Качеството му трябва да бъде такова, че в него да няма кризи и депресии, предусещането за бъдещето да бъде изключително позитивно. Но това не е хедонизъм. В изкуството на жизнелюбието взискателността към себе си стои по-високо отколкото към всеки друг”.

От автобиографията

Статии

Интегралнa мандала Шаабан

Интегралната мандала е пространствена геометрична система, която спомага за практичното опознаване на законите на интегралните полета. Интересното в нея е това, че е ориентирана към законите на деветото интегрално поле, законите на висшите преживявания или т. нар. състояние „София“!

Суфисткото тяло Шаабан

Ефирното тяло е тялото на суфия. Ефирният свят е светът на най-висшите вибрации, с които суфият взаимодейства и към които се стреми. Този свят създава необичайно фини есенции, с които суфият се храни.

Матрицата на танца Шаабан

Танцът е състояние на преживяване, определено от конкретни задачи и изразено в умствена форма. Танцът е свойство, което се заключава в покоя (ако състоянието на тялото е статично) или в движението (ако състоянието на тялото е динамично). Танцът се характеризира с изразени положения и движения, но не може да се разглежда като случайно или спонтанно положение или движение, тъй като е обвързан с определена умствена работа.

Аромамасла Шаабан

Аромамаслото е масло, получено по естествен, химичен път или чрез преработка. Маслата от първата група са от естествени природни компоненти и се различават само по качеството на извлека. Вторият начин за получаване е ароматът да се произведе по химичен път. Третата група масла вече се добива чрез създаването на допълнителни реакции, предизвикани при процеса на извличане или процеса на преобразуване (например чрез варене), или чрез смесването на различни компоненти или добавянето на продукти от натурален, минерален или химичен произход.

Парфюмеристът Шаабан

През цялата история човечеството се е опитвало да промени и подобри себе си, а един от основните инструменти в помощ на тези опити станала науката за аромата. Ароматът е навлязъл толкова дълбоко в живота ни, че много хора дори не си дават сметка как миризмите отдавна са се превърнали в един вид рефлексия за човека, а и самият той е вече източник на различни аромати.

» Чети всички статии «


Публикации

Етерното поле

Идеята за етерното поле е най-завладяващата идея в цялата история на ароматите и кристалните есенции. Арóмата представлява етер, триизмерно пространство. Тя се развива подобно на кристала, който също има триизмерна основа и дори сингония. Именно тук се крие разликата между арома и аромат. Ароматът е преди всичко сила, но не и пространство.

10
1
| прегледи: 1607 Пъти

Осемте кръпки на Настрадин Ходжа

Суфистката мисъл следва три линии: индивидуална (нерелигиозна, която формира разбирането за дервиша – на отвлечения от грубия), персийска (основаваща се на зороастризма) и арабска (основаваща се на исляма).Когато започнем да изучаваме суфистката традиция, важно е да разбираме, че ако не умеем да боравим с арабското или ислямското мислене, много трудно ще се настроим към онова, което се нарича суфизъм.

15
1
| прегледи: 1106 Пъти

Ало, звънят ви

Всеки отговор трябва да се основава на въпрос. Въпросът трябва да произтича от задача. А задачата трябва да разкрива мярата. Ситуацията тук много напомня на следната позиция: ти ми покажи и аз ще повярвам. Човек може да повярва, ако умее да вярва, а не просто да показва, че вярва.

23
2
| прегледи: 1940 Пъти

Балсам за кожата

Кожата е най-важната система на човешкото тяло, чиито функции зависят от вътрешното (чрез дробовете) и външното дишане (чрез рецепторите на кожата и жлезите с външна секреция). От качествата на работата на рецепторите зависи подхранването както на самата кожа, така и на цялото тяло чрез кожата, посредством пространството, в което се намираме.

14
0
| прегледи: 1036 Пъти

Хранене с аромати

Ароматът е характеристика, свързана с едно от шестте сетива, способно да намери отражение в природата на вкуса – обонянието. Всеки аромат има свое вибрационно усилие или честота, която зависи от силата и качеството му. Тъй като ароматът се възприема преди всичко посредством дишането, а дишането е основният източник и вносител на енергия за човека, то въздействието на всеки мирис върху нас зависи от външната ни реакция към него и вътрешната реакция на организма ни към честотата му.

7
0
| прегледи: 632 Пъти

» Чети всички публикации «

top