Прическите на Небесната империя

Лицето, фигурата, прическата ... Дамите се стараят да им обръщат внимение и да се грижат старателно за тях. Но ако първото и второто са дадености, върху които, разбира се, може да се работи, макар да е много трудно, то прическата може да се променя постоянно и чувствително да влияе на състоянието на самата жена, променяйки облика й, стила й, и най-важното, регулирайки вътрешните й изживявания.

Още от доисторическите времена та до днес прическата е символ на привлекателността на жената, на отношението й към пространството. Единствената разлика е в това, че в древността прическата е изразявала по-сакрален смисъл и е била средството, което е напълвало и зареждало жената.

Такова е отношението във всички антични култури, макар най-внимателно да са се отнасяли към боравенето с косата в Древен Китай, тъй като там прическата е олицетворявала силата на жената, способността й да усвоява енергийно пространството, което получава израз също така и в даоистката медицина. Прическата се равнявала по значимост дори на кристалите (в частност на най-важния за древните китайци камък – нефрита).

Онези, на които не било дадено или просто им се забранявало да си правят прически, т. е. да кристализират косите си, били принудени да ги връзват с прости връвчици. Тук интересен би бил паралелът с Древния Рим, където мъжете били принуждавани да развиват неправилно тялото си (да трупат мускули), за да се неутрализира силата на духа им (мускулите поглъщали енергията на духа). Подобно нещо наблюдаваме и в Древен Китай.

По време на управлението на династиите Ся (около 2700 пр. н. е. до 1765 г. пр. н. е.), Западна Джоу (1046 пр. н. е. до 770 пр. н. е.) и чак до епохата на Воюващите царства (V — III в. пр. н. е.) се засилило, така да се каже, «култивирането» на косите. В тях започнали да вплитат различни предмети, цветя, т. е. започнали да ги украсяват.

Изкуството за създаване на прически се развивало и засягало не само жените, а и мъжете, и изисквало от тях баланс и съсредоточение. Така били създадени достатъчно значителни възможности за усилване на свойствата на главата. И ако за жените било важно постигането на синхрон с външното пространство, за мъжете важно било вътрешното пространство.

Интересен е стилът прически, които подсилват Двореца на мозъка (прическа, която масажира темето).

По времето на Воюващите царства прическата се разглеждала като възел или слитък, който трябвало да запазва или да дава допълнително сила на притежателя си.

Разбира се, колкото повече се отдалечаваме от извора, толкова повече прическите биват свързвани с различни емоции и толкова по-голямо става разнообразието от стилове. Например, в периода на управление на династиите Хан (206 г. пр. н. е. до 220 г. пр. н. е.) и Тан (618 – 907 г.) съществували 64 официални вида прически. И макар че те все така поддържали идеята за баланса и свързаните с него изменения, прическите вече имали по «обществено» основание.

В различните династии законите били различни, но при всички тях забелязваме особено внимание към това как трябва да изглежда главата на мъжа или жената, дори когато прическата е проста и непретенциозна, както по времето на династиите Юен (1234 – 1368 г.), Мин (1368 — 1644 г.) и Цин (1644 — 1912 г.), когато мъжете носели дълги бради, а жените – пуснати надолу плитки.

Особено важни и популярни прически

Стилът Дзие Хуан  (结鬟式, Прическа на небесните жителки)

Това е вероятно най-популярната прическа, свързана с постигането на безсмъртие при жените. Именно такава прическа е имала, например, Хе Сян Гу. Тази прическа е била популярна също така и сред девствениците. Тя е или насочена нагоре, или събрана надолу (ян и ин вариант).

Фесян Дзи (Небесната Дзи)
  

Фесян Дзи е разновидност на прическата на небесните жителки и девствениците. Тази прическа също е била много популярна.

87 небесни жени

От времето на управлението на династията Тан (618 — 907 г.) са запазени данни за много жени, достигнали най-високо ниво на развитие и значимост. Всички те са имали един тип небесна прическа, затова тя станала символ на 87 небесни жени.

Близка до облаците

Впоследствие бил разработен усъвършенстван вариант на тази прическа, който започнал да се ползва от привилегированите особи, които нарекли тази прическа «Близка до облаците».

Фэйтян (飞天紒)

Периодично, когато това било възможно (например по време на управлението на династията Сун между 960 и 1279 г.), обикновените жени също се опитвали да спазват високите цели на обществото и небесните жители.

Въпреки всичко за простите жени и женската прислуга били типични затворените прически, които блокирали връзката на енергията им с пространството.

Важно тук е да не бъркаме блокиращите приески с тези, които, напротив, поддържали и развивали съзнанието. Такива прически обикновено си правели познавачите с цел засилване на концентрацията и контрола.

 

Като цяло, каквито и прически да разглеждаме, виждаме, че за всички тях са характерни спиралите и възлите. И в зависимост от това с каква сила и в каква посока върви усукването, можем да тълкуваме задачата и съответствията на дадена прическа.

Например, ако разгледаме прическата, която била популярна сред знатните особи по времето на династията Тан,


 и прическата, която била по-популярна сред обикновените хора и представителите на етническите групи и слугите,
ще видим колко различна сила носят прическите. И същевременно те са издържани в един общ стил. Най-интересното е, че стилът на обикновените жени в повечето случаи е стилът, който бил използван в по-древни времена.

Това показва, че времето, отделяно за направата на прическата е по-малко отколкото в по-късните времена, освен това прическата свидетелства и за статуса на жената, която е имала доминираща позиция в обществото, а дори може би говори за матриархален социален модел.

Впрочем, колко важна е прическата показва и историята на китайската опера, която изразява характерното за дадена епоха - тя е едно изкуство, което демонстрира как се е разбирало и изразявало пространството. Изучавайки китайската опера, можем да разделим прическите на няколко основни групи: прически за жените, които принадлежат към висшето съсловие; прически на обикновените граждани и слугите; етнически и статусни прически.

Прическите, които показват статуса са особено интересни. Те показват основно семейното положение на жената. Тук е интересна прическата на уйгурите – т. нар. «уйгурски възел», който бил съчетаван с червени дрехи и бил символ на това, че жената не е омъжена.

Днес, разбира се, е трудно да се даде ясно определение и да се разбере значението на голяма част от прические, тъй като целите на повечето от тях остават все още неразкрити. Често те били свързани с различни събития от живота на жената или с особените задачи, които стояли пред нея в различните исторически периоди.

Въпреки това именно в епохата на даоистката и китайската цивилизации виждаме колко важно е било боравенето с косите за жената. И, най-важното, че то не е било нещо формално не само външно, а и по отношение на сложността на изпълнението.

Ако разгледаме периода, в който в Китай е имало много шамани, ще видим, че на прическите се е отдавало голямо мистично значение. Така, например, всички знаят за свойството на косата да натрупва енергия. Във връзка с това прическите трябвало да се сменят постоянно и да се преправят, като самият процес на преправяне също се смятал за сакрален.

Ако се опитаме да обобщим всичко това и да го свържем със съвремието, можем да направим заключението, че жената трябва да може да сменя стила си и да оформя поне пет вида прически. Ако, разбира се, има от какво да ги прави...

 

Въпроси и отговори

Какво значение са имали в древността дължината и цвета на косата и запазило ли се е то в наши дни? Всички прически на рисунките са много екзотични за съвременния свят и са прекалено сложни за ежедневно възпроизвеждане. Можем ли да смятаме за прически и различните видове «съвременни» подстрижки? Ако да – то как да разберем дали дадена прическа изпълнява задачите на косата? Важен ли е материалът, от който е направен гребена (сребро, специален вид дърво, пластмаса ...)? Може ли боядисването на косата да засили енергийната й роля?

Отговорът тук се крие в пространството, в което хората живеят. С други думи в различните части на света е имало различно възприемане, взаимодействие и съответно въздействие върху хората от страна на пространството. Това определяло и дължината на косата. Вторият показател бил силата на тотема, тъй като косите се свързвали с тотемни животни. Третият е егрегорът, когато посредством косата се създава сила. Характерен период тук е времето на Воюващите царства в Китай. Ето защо е важно да се определи геометрията на мястото, след което да се разгледат възможните съответствия. Не бива да се подхожда линейно и еднакво към всичко. Така е и с цветовете. Цветът на косата бил променян още в древността, като в началото това имало или защитна функция или войнстваща такава.

Прическите в древността са всъщност схема и геометрия. Не е задължително да копирате формата, можете обаче да подражавате на схемата и рисунъка. Важно е в прическата да има симетрия, ако това е ежедневната ви задача. Ако искате да придадете на прическата си по-голяма чувственост, изнесете я вляво, а ако искате да бъдете по-официални – вдясно. Ако искате да изпъкнете, тогава трябва да постигнете изразена ос, насочена нагоре. Ако искате да постигнете покой, опитайте се да покриете главата си с прическата. Ако искате да се освободите от нещо, то пуснете косата си, но предварително отделете достатъчно време да я подържите под водата и да я разрешете.

 

Още като дете забелязах, че подстригването ми влияе негативно, затова още от малка се опитвам да си пусна дълга коса. Забелязала съм още едно странно нещо – ако се опитам да заспя с пуснати коси, процесът на потъване в съня става мъчителен, сякаш образи и неясни мисли започват да се лутат и да се движат хаотично из главата ми и дори понякога ми се струва, че обикалят около нея... И насън те не изчезват напълно, а продължават да «звучат», макар и не напълно осезаемо. Струва ми се сякаш това са нечии разговори. Мислите сякаш се губят в косите ми. А като заплета косите си на плитки, всичко приключва. Интересно ми е какво е Вашето мнение за това явление. И още един въпрос: Съществуват различни мнения за това дали да се подстригват децата или не. Аз имам дъщеря, която е на 1,5 години. Още не съм й подстригвала косата и нямам такова желание. С какво е свързан обичаят да се подстригват децата когато навършат годинка? Как се отнася към този въпрос даоистката традиция?

Относно въпроса за подстригването – не е важно кой ви подстригва. Важно е това, че косата се захранва от дясното мозъчно полукълбо. То е по начало свързано с матката. Затова и нуждата да се направи нещо и да се промени косата винаги съвпада с фазите на луната, която определя напълването или унищожението на матката. И, разбира се, ако тялото функционира нормално, то косата винаги предава някаква чувствителност. Затова не се препоръчва подстригването да се прави при новолуние и пълнолуние, тъй като се получава рязко променяне на дишането в дясното полукълбо при жените.

Що се отнася до пуснатите и събраните коси, това трябва да се анализира. Но като цяло косите трябва да бъдат винаги вързани, тъй като те са енергия. А жената е енергийно по-силна със събрани коси. През нощта обаче косите трябва да се събират ниско, а денем – по-близо до главата.

Косите на децата трябва да се подстригват, тъй като чрез тях пространството влияе върху детето. Ако живеете на село и детето не е под влиянието на социума, това не е задъжлително, но все пак е желателно. До 3-4 годишна възраст при момичетата и до 4 години при момчетата е най-добре те да се подстригват редовно – не по-рядко от 1 път на 3 месеца.

 

Ако вземем за пример мъжете, защо, например, монасите са  гологлави? Как влияе това върху самите тях и това, което се опитват да постигнат? Или да вземем за пример дред-локс (африканските плитки) или растафарите? Оказва ли влияние върху човека прическата му днес, в наше време?

Защо монасите да са гологлави? Даоистките монаси, например, не са гологлави. Разбира се, прическата е част от геометрията и трябва да изхожда от формата на лицето и енергията. Като цяло, тя влияе!

 

Как може да се обясни желанието на някои хора днес да се подстригват гола глава? Ако не вземем под внимание скандалния елемент, а вътрешното желание „да се разделим с косата” за известно време?

Енергийна потребност.

 

Какъв тип прически се препоръчват за «тежки» пространства като например Москва? И как трябва да се класифицират съвременните видове прически: коса, плитка, опашка, пусната коса?

Всичко зависи от ритъма на живот на жената. С други думи как и колко време и съсредоточаване отделя тя за своята прическа. Пространството трябва да се разглежда едва след това. Определете временното натоварване.

 

Каква сила задава уйгурската прическа и къде?

Тя показва събраност и стремеж към омъжване.

 

09 ноември 2011

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1575

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5