«Хората са объркани в своя епизодичен живот и за да им бъде по-лесно, дават определения на епизодите. Това е породило цял куп понятия за добро и лошо. Субективността е станала критерий за оценка.» (Шаабан)

ИНБИлаборатория по изучаване и преподаване на етнически практики

Африканска полиритмия

Африканската цивилизация възниква от светоглед, който се основава на ритъма. Независимо как възприемаме културата на африканския континент, тя е неизменно подчинена на ритъма и енергията, свързана с него.

Новини

Даоистки семинари

Олег Черне в България

15 декември — 28 януари

15 – 18 декември Тантра

Ранна регистрация до 1 декември.


20 – 29 декември Хранилище на духовното
3 – 15 януари Даоистко тяло
17 – 20 януари Постулат на Червения талисман
21 – 28 януари Бяла пагода

Ранна регистрация до 13 ноември.


Онлайн-занятия

Регулярни занятия по тайдзи-цюань

22 август—31 януари, всяка неделя

Задача регулярных занятий — это, в первую очередь, настройка и поддержание ритма у занимающихся, который позволяет наработать новый опыт в практике.
Програма на занятията:
— «Копринена нишка»: 1—7 последователност
— Кратка форма «13 формули на тайдзи-цюан»
— Форма Лао дзя: ниво Земя, Небе


Открита регистрация!

Програма „Даоистко тяло“

3 – 15 януари | София

Даоисткото тяло е развиващо се тяло, т.е. то може да се изменя, преобразува и трансформира. То е геометрична фигура, която трябва да създадем, като преди всичко разберем формата и връзките в тялото. Това ще ни помогне да възприемем тялото като тяло с вътрешна опора.


Открита регистрация!

Даоистки семинар „Постулат на Червения талисман“

17 – 20 януари | София

„Постулатът на Червения талисман“ е основата в алхимичната трансформация и е базова принципна схема за поелите по пътя на алхимията. Представлява система от практически мерки за подготовка на тялото и съзнанието за алхимична работа.


Открита регистрация!

Тантра

15 – 18 декември | София

Тантра е особен процес, при който се активира тялото, съзнанието и енергията. Този процес усилва свързаните с него преживявания, затова е важно умът да се държи под контрол. За целта е нужно ясно разделяне на състоянието на тялото от състоянието на ума – докато състоянието на тялото можем да разберем чрез екстатичното, чрез състоянието на възбуда, състоянието на ума можем да опознаем единствено чрез съсредоточаване, т.е. с помощта на тантричния ум.


Открита регистрация!

Алтай 2022

2–19 септември, Басаргино, Алтай

Семинари със задълбочена настройка и практическа преработка на многомерната структура на мозъка и опознаване на неговата сложна геометрия.

2–10 септември

Интегрален мозък

12–19 септември

Дворци на мозъка

Количе ствотоучастници е силно ограничено, поради ограничените възможностти за настаняване!


Страници на автора

NitriQ Парфюмер Даосское тело The Perfect One ИнтегралQ

Видео

Интегрална цинобърна есенция „Cn1“

Интегрална цинобърна есенция „Cn1“

Интегралната цинобърна есенция „Cn1“ е продукт със специални задачи. Есенцията е произведена в ограничени количества, и е предназначена за хора, практикуващи алхимия.

Интегрален парфюм TCH 13

Интегрален парфюм TCH 13

Има какви ли не парфюми - леки, прохладни, наситени, хитри, незабравими и дори противни. А има и такива, чийто аромат е специален, неповторим, несравним с нищо, и на човек не му остава друго, освен желанието да се върне към тях, отново и отново.

Цайхун Шаонюй

Цайхун Шаонюй

Последователка на школата на Пътя на Чистата дева, поддържа и съхранява алхимичните традиции и служи като истински пример не само за практикуващите жени, но и за мъжете.

top