Ритъм

Ритъмът е начин за измерване на пространството, притежаващ своя мяра и свои физични величини

Ритъмът е метод за измерване на пространството, притежаващ своя мяра и свои физични величини. Това е нещото, което регулира пространството и, следователно, стои над него. Ритъмът е обемна величина, която може да се изрази чрез модел. Даденият модел определя честотните характеристики в зададените ориентири. За нас те са три на брой – истината е, че третият ориентир не е проявен, тъй като се съотнася с природата на човека. Затова човек, който не е познал вътрешната мяра, не може да позволи на ритъма да внесе в живота му повече от това да използва само двата налични вече ориентира.

Първоначално дадените ориентири били определени за човека от седем планети. Освен това разбирането за ритъма в древността се изграждало въз основа на много ясни показатели, защото хората виждали, усещали и вярвали в ритъма, тъй като той ръководел измененията в човешката природа.

Хората не само, че вярвали в ритъма, но и се опитвали да го възпроизведат, като основната им задача била да се слеят с един или друг ритъм, тъй като всеки от тях притежавал свои собствени характеристики. В крайна сметка, това довело до появата на голямо разнообразие от форми и стилове в представянето на ритъма. Но лошото е, че зад всичко това била изпусната истинската същност на ритъма и това се случило в полза на емоциите, а не на геометрията.

Със сигурност, обаче, били правени опити ритъмът да бъде привързан геометрически към земята и това се изразило в тотемните форми за привързване на ритъма, откъдето, всъщност, сме получили квадрат за геометричен модел, върху който може да се наложи всеки един съществуващ ритъм. С други думи, ритъмът може да бъде познат само благодарение на квадрата (събирателно условие), тъй като има крайна дължина, за разлика от по-съвършената фигура на кръга.

По този начин, съзнанието на хората е успяло да улови ритъма в определен геометричен модел, опитвайки се да му придадат определено движение във вид на вживявания в съзнанието и тялото, подобно на свредел.

Именно превръщането на ритъма в практическа величина се превръща в основна задача за всички антични етноси. Защо? За да могат да получат власт над пространството, както и най-важното – да се освободят от временността, т.е. да избягат от смъртността. Понеже, освен всичко останало, ритъмът задава определено усилие, а с него и изменение, което е в най-висша степен разумно. Ритъмът се състои от определен набор от кодове, които се моделират за сметка на пространственото усилие, създавайки по този начин обем.

Ритъмът не трябва да се възприема времево или емоционално, а трябва да може да се преживява. Освен това не бива да реагираме на него, а да умеем да го изразяваме, защото в противен случай се превръща в линейна величина. Трябва да умеем да изграждаме истински отношения между себе си и пространството, както и да почувстваме силата, която се управлява от ритъма, в което на практика се изразява величието на човека – да познае обема на своето собствено съзнание. Истинският ритъм се улавя от мозъка и единственото нещо, което има значение, е неговата честота. На африканския и южноамерикански континент, например, човек възприема ритъма с гръбначния си мозък. Това е своеобразна физиологична формула, имаща графично изображение и позволяваща ни да се сдобием с интеграционно различие.

В днешния свят, ние вече имаме толкова много различни оттенъци в изразяването на ритъма, но същевременно толкова малко реално знание за него! Всъщност, може би единствената наука, или реално учение за ритъма, се явява наследството на културата Йоруба. Всичко останало е просто опит да се изследва обекта чрез малки величини, а този обект, всъщност, е огромен, напълно построен и заключен в сфера. Или по-точно в куб, който се намира в сфера. Той притежава лост и три изразени усилия, в зависимост от това къде се хващаме за този лост – в основата, по средата или в края.

Осъзнаването на ритъма е важно да се започне с матрицата. А матрицата лежи на повърхността – това е природата. Ритъмът трябва да бъде изпълнен със смислово съдържание, или поне с чувство. Само не и с емоция. Емоцията не ни позволява да се зацепим за усилието на ритъма и така просто оставаме в неговата проекция, като не преживяваме обема му.

Най-важното нещо е да се разбере разгръщането на ритъма. То се задава от целия пространствен модел и се регулира от усилието, което сме в състояние да възприемем. И тук възниква най-важният въпрос: колко общо на брой ритъма може да има? Ако разгледаме този въпрос от позицията на нашата действителност, то седем. Седем фазови усилия на Земята създават седем базови изменения, притежаващи свой собствен размер. В резултат получаваме седем събирателни и седем развиващи условия (спиралата се движи и в двете страни). Първоначално това е даденост, която трябва да бъде опозната. По-нататък, когато поместим себе си вътре в този квадрат, тогава можем да добавим свое собствено усилие и да получим кратност в измененията. Затова, ако наистина говорим за ритъма, то ние трябва да разберем неговата опора в съзнанието и тялото.

Ритъмът е връх, който е достъпен за опознаване от човешкия ум, тъй като той веднага ни обучава как да управляваме своите преживявания и да съответстваме на тях. Разбира се, ако вземем, например, свръх-хората, каквито се явяват африканците в по-голямата си част, то те са се родили вече в друго вибрационно поле. Африканците мислят чрез вибрациите, звуците и ритмите. Да, те не се изразяват линейно като нас, което по някаква причина дава правото на някои хора да се смятат за нещо повече от тях. Просто "глупостта" и менталното несъответствие на европейците до такава степен е парализирало мозъците им, поради което не само, че не са в състояние да преживяват вътрешните си процеси, но и да изразяват своето реално състояние.

Всъщност, това е една отделна тема, която изисква прекалено много обяснения на повечето от нещата, за които говоря. Но това е даденост, която пречи на много хора да разберат реалността. Но едно нещо е неразбирането за действителността, а съвсем друго – реагирането и неприемането, по простата причина, че тази реакция не дава възможност да се фиксира дори самата идея.

Отговори на въпроси

Спиралата се движи и в двете посоки под въздействието на ритъма. Усещане за източника има, но къде тук е ритмичната (вибрационна) рисунка? Всичко е равномерно.


Ритъмът задава ли се директно от първоизточника или в това участват посредници, които понижават честотата?


Ритъмът формира ли (задава ли) самата геометрия на човека? Как той влияе върху личния му код?


Кои седем планети създават седемте фазови усилия на Земята?


Кой или какво построява ритъма в обема на сферата? Как тази сфера се съотнася със сферата на човека? Формира ли се куб от пресичането на шестте оси?


Възможно ли е да има обемно възприятие за ритъма вътре в сферата на човека? Може ли ритъмът да бъде възприет правилно преди да е бил познат духът?


Лостът на ритъма подпира спиралата, така ли?


Трябва ли чрез съзнанието си да търсим резонанс с ритъма?


Ако ритъмът е свързан с матрицата, то това означава ли, че той просто задава порядъка в протичането на измененията, зададени от тази матрица?


Ритъмът явява ли се като основен и единствен източник, пораждащ живота?


Ритъмът трябва да ни довежда до първоизточника. Познанието за такива свръхчестоти достъпно ли е за структурата, създавана от човека?


С какво се измерва пространството при отсъствието на време? И с какво се измерва космическото поле зад пространството?


Какво е това вътрешен и външен ритъм? В какво съотношение се намират те? Човек може ли едновременно да живее в няколко вътрешни и външни ритъма?


Как правилно да възприемаме ритъма в неговото начално удържане – просто като звука (ударите) на „метронома“ или като въздействието (присъствието) на някаква Сила? Съществуват ли и „по-сложни“ (от двуударните) ритми?


Може ли да се каже, че ритъмът се задава от „вдишване-издишване“? Необходимо ли е дишането на кристалното тяло на Духа? Ритъмът носи ли някакви знания?


Как човек може да се освободи от зависимостта си от ритъма на пространството, в което се намира? По какви критерии можем да определим своя личностен ритъм (дишане, движения, действия), ако в процеса на живота той е бил нарушен и външният ритъм вече се възприема като естествен?


На какво ниво (съответствие в тялото) се фиксира всеки един от седемте базови ритъма?


Доколкото разбирам, трябва да си изясним ритмичните въздействия, за да станем способни да използваме ефекта на резонанса на ниво нашето собствено (собствени) базово усилие. Очевидно е, че ако трябва да станем наясно със седемте типа ритми, тогава имаме седем типа базови усилия. Бихте ли ги описали, ако разбира се това наистина е така?


Съдбата има ли ритъм? Смяната на ритъма – смяна на съдбата ли е?


Правилно ли съм разбрал, че всеки човек има някакъв предварително зададен естествен ритъм на живот, а настройката се явява като необходимо условие за начало на развитието? Доколко вярно ще е да се смята, че ритъмът в живота на човека се проявява чрез ритмичността (повторяемостта) на едни или други действия в рамките на определени цикли – дневен, седмичен, месечен, сезонен или годишен? Т.е. да се настроиш на своя ритъм – означава да живееш по определен начин, или ритъм на живот, който да бъде естествен за човека?


Какво означава фразата „да се изразява ритъмът“? Опишете, моля ви, начините за изразяване на ритъма.


Правилно ли е ритъмът да се възприема чрез резонанса, на нивото на физическите усещания в тялото?


Има ли разлика във възприемането на ритъма при мъжа и жената (за европейците)? Ако да, то в какво се състои?


Какво трябва да е усещането за разгръщането на ритъма на ниво човешка природа?


С какво е свързан 7-годишният цикъл на развитие при жените и 8-годишният при мъжете? Защо са различни?


„Груповото занятие, на първо място, представлява ритъм“ – пишете вие. С какво груповият ритъм е толкова важен? Може ли човек да се занимава индивидуално в ритъма на групата? Кои от действията на занимаващия се служат за поддържането на груповия ритъм?


Вярно ли съм разбрала, че трите модела на ритъма, всъщност, са ритмите на:
1) земята – местност, страна, род;
2) небето – космически влияния, планети, Слънце
3) човека – неговото умение да бъде себе си, неговата индивидуалност;
Ако квадратът по символика винаги представлява условието на земята, то значи ли, че кубът е живота на рода, съотнесен със законите на земята, поради което именно е била и разработена астрологията?


Подчинен ли е всеки обикновен човек по рождение на един или няколко ритъма? Ако да, тогава как да го (ги) определим? Трябва ли да се следват тези ритми или е по-добре да се развива разбирането за останалите?


Как може човек да се обучи на ритъма, така че да го разбира?


В момента съществуват ли други ритми, освен планетарните?


Усилването на практиките явява ли се като възможност за изменение на ритъма и съответно на личностния код? Така излиза, че се губи естественият ритъм. Какво тогава трябва да служи за опора?


Какво се явява като опора за ритъма в съзнанието и тялото?


Кои са 7-те ритъма, които сме в състояние да възприемаме?


Менструалния цикъл на жената на кой ритъм съответства?


Как по-добре можем да почувстваме и определим своя вътрешен ритъм?


Вътрешният ритъм трябва ли да определя ритъма на външните действия?


Как вътрешният ритъм трябва да взаимодейства с ритъма на пространството, Земята?


Ритъмът на човек зависи ли от честотата на сърдечните му съкращения и ако да, то как? Ако тази честота се е изменила доста силно, тогава за какво говори това?


Необходимо ли е да се спре съзнанието, за да може да се премине към нелинейно възприемане на ритъма?


Дълго време не можех да вникна в темата на вашата статия за ритъма, но ето на, ритъмът – това е действително преживяване, при това уникално, и всъщност фактът, че древните племена са общували с него, за да могат да работят с пространството – наистина е удивително… 

Това, че успях да го усетя и преживея, разбирам по следния начин: ритъмът – това е универсален древен език за общуване с пространството. А вече разгръщането на ритъма, въобще не ми е ясно…


Ритъмът – преживяването на чувство – обемът – спиралата – усилието – измененията – резултат от цялостната трансформация на съзнанието и тялото ли са? И именно тук ли вече ще се появи възможността да се научим да виждаме своите истински преживявания такива, каквито са?


Съществуват няколко вида календари, между които понякога лежи цяла пропаст. Има славянски, юлиански, григориански, календарът на маите… Освен това има и календари, които не са свързани със Слънцето (древноегипетският, както и лунният). Съществува ли обаче някакъв календар, който правилно да отразява един (а може и няколко) от известните ритми, или календарът и ритъмът са напълно различни понятия?


Може ли да преустроим ритъма си по такъв начин, че да не спим, или поне не всяка нощ, а да го правим в някакъв свой собствен ритъм? Например, ако такава потребност възникне в следствие на някакви изменения в практиката или под влиянието на някакви социални обстоятелства.


Какво означава „да сформираш свой собствен ритъм чрез построяването на Матката на Майката Лю, както и да познаеш космическата матка“?


Процесът по формирането на собствен ритъм явява ли се като естествено продължение на измененията, произтичащи в резултат на практиката? Или, всъщност, адептът може самостоятелно и преднамерено да инициира този процес, ръководейки се от някакви лични съображения?


Човек, който е осъзнал работата на Матката на Майката Лю, продължава ли да съществува според законите на денонощния ритъм (нощем да спи, денем да бодърства), или в зависимост от личния опит, който е сформирал, да може да спи и бодърства в друг цикъл?


Работата на енергията дзин обвързана ли е с работата на планетите от слънчевата система? Тази връзка проявява ли се по някакъв начин непосредствено? Дайте пример.


Личностният ритъм, който човек е способен да постигне благодарение на формирането на Матката на Лю, заложен ли е в него по рождение? Т.е. трябва да разкрием това, което така или иначе си е в нас? Или бъркам различни неща?


В различните периоди на практиката преживявам дотолкова силни изменения в състоянията на тялото, енергията и съзнанието си, че ми става просто невъзможно да живея в обичайния денонощен ритъм – не мога да заспя. По-лесно ми е да продължа да работя, да практикувам или да се занимавам с някаква полезна дейност. Правилно ли е в такива моменти да следвам дадените изменения и да изследвам конкретните състояния, или трябва независимо от всичко да насилвам себе си и да си лягам в кревата?


Много размишлявах над ритъма, мислих-мислих и измислих какво ли не… Размислите ми стигнаха дотам, че разбрах, че трябва да превключа своето възприятие и разбиране за пространството, за да мога да разбера ритъма. Тъй като, дори и вашият текст, е невъзможно да бъде възприет така лесно, без човек да има "ясна картина" в съзнанието си, защото това, в действителност, е едно съвсем различно ниво, което е безкрайно дълбоко.

Тук успях да разбера, че мозъкът ми, всъщност, не е чак толкова развит (реално огорченията след всяко следващо откритие са все повече и повече), и за да може човек да се разбере ритъма, трябва да се намира в него, а за да се намира в него, както Вие пишете, е необходима опора в съзнанието и тялото. Въпросът ми е следният: какво трябва да се прави, за да се разбере опората на ритъма? Как трябва да се мисли, за да може реално да се разбере тази геометрия? 


Кое се явява като мяра на ритъма? От какви параметри и характеристики се задава той? Явява ли се като „аналог“ на времето за пространството? С какво се измерва продължителността на живота в пространството?


Как по-добре да почувстваме и определим своя вътрешен ритъм? Вътрешният ритъм трябва ли да определя ритъма на външните действия? Как вътрешният ритъм трябва да взаимодейства с ритъма на пространството, земята?Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.


Други въпроси

08 февруари 2014

Аромат

10 август 2013

Политика

23 юли 2013

Пътят на война, пътят на мага, пътят на знанието

19 декември 2012

Вяра

19 юли 2012

Съвършеният човек

28 октомври 2011

Пари

18 май 2011

Секс

26 март 2011

Развитието на оста

22 февруари 2011

Хранене с кристали

25 януари 2011

Юмрукът на Великия предел

01 ноември 2010

Диетология

02 октомври 2010

Метод

18 август 2010

Бойни изкуства

14 юли 2010

Женското развитие

26 април 2010

Честота-2012

04 март 2010

Образование

top